شهروند علی شریفیان: این هفته جوزه فیگوروآ، پناهجوی السالوادوری پس از دو سال زندگی و پناه گرفتن در یک کلیسای لوتری در لانگلی در بی سی اطلاع یافت قرار است به او پناهندگی بدهند و بر اساس یک ماده قانونی او دیگر از کانادا اخراج نخواهد شدjose-figueroa.

خوزه در حالی که خانواده اش همه جلوی در کلیسا جمع شده بودند از کلیسا خارج شد و پس از دو سال طعم آزادی را چشید. این پناهجو در سال ۱۹۹۷ تقاضای پناهندگی کرده بود، اما تقاضای او به دلیل فعالیت های سیاسی که دو دهه پیش در السالوادور داشته، رد شد و دولت به او خبر داد که قصد اخراج او را از کانادا دارد. با این ترتیب خوزه از سال ۲۰۱۳ در این کلیسا پناه گرفت و تمام این مدت را در آنجا مانند یک زندانی گذراند. سازمانی که او با آنها فعالیت می کرده سالها پیش غیرقانونی بوده، اما در چند دوره اخیر دوباره در السالوادور قدرت را در دست گرفته و رئیس جمهور انتخاب کرده است.

مارک واروا، نماینده محافظه کار مجلس خیلی تلاش کرده بود که به او کمک کند، اما استفاده از قانونی که اکنون سبب آزادی این مرد شده در دوره هارپر عملا منسوخ شده بود. خوزه فیگوروآ می گوید او و خانواده اش باید در سال ۲۰۰۴ شهروندی می گرفتند و هنوز وضع اقامت خانواده اش معلوم نیست و کشمکش هایش با دولت ادامه خواهد داشت.