محمد رحیمیان
حضور پدر در خانواده و ایفاى نقش پدرى، از ارکان اصلى خانواده استاندارد است. همه ما در پناه پدر، روز به روز رشد کردیم. روبروی ماجرای سختی به نام زندگی، حرف های پدرانمان همیشه رهگشا بوده است. شیوه زندگی را از پدر آموختیم و از دستهای او روایت سعی و صبوری.
در آستانه روز پدر هستیم، هم او که در رد پای ذهنمان، خاطره زحماتش همیشه باقی است. امیدواریم خوانندگان امروز ما، پدرانی در قید حیات داشته و فراموش نکرده باشند که بی شک اگر امروز در مسیر درست زندگی قرار دارند، نقش پدر در این راه ، بسیار اثر گذار بوده است. بر همگان پوشیده نیست که مدیریت خانواده چه در مرحله تصمیم و اراده و چه در اجرا و عمل، به داشتن قدرت کافى در زمینه فکر و عمل است و نیز باید به گونه اى باشد که احساسات و عواطف پدر، اراده اش را تضعیف نکرده و در او سستى ایجاد نکند. از این روست که گاه می شنویم پدران، در امر تربیت فرزندان، سخت گیرتر از مادران بوده اند. می توان به جرات گفت در اکثر مواقع، سالها می گذرد تا فرزندان به باور نقش عظیم پدر در سراسر زندگی پی برند. هر چه زمان می گذرد، دلسوزی های پیش از اینش بر فرزندان آشکار می گردد. بارها پیش آمده که ما بوده ایم و واقعه ای دقیق و حساس. ما بوده ایم و چیزی جز راهنمایی های او نبوده است. آنان همیشه چون فرشتگانی بی دریغ، برای حفاظت بنیان خانواده تلاش کرده اند و متاسفانه زحمات آنان، در مقطعی به چشم فرزندان نوعی وظیفه محسوب گردیده است!
کدامیک از شما، ارزش واقعی پدر را در زمان حیاتش درک کرده اید؟ کدامیک به بهانه روز پدر، لذت در آغوش کشیدنش را می توانید تجربه کنید؟ اگر پدر شما روزی ناتوان از کار کردن شود، کدامیک از شما توان پرداخت هزینه های زندگی وی را دارید؟ مسلما همه ما پدرمان را دوست داریم اما واقعیت این است که عشق به تنهایی نمی تواند زندگی او را از لحاظ مالی تامین نماید. به حتم روزی او می توانست چندین نفر را سر پرستی کند اما آیا ما فرزندان در شرایطی هستیم که بتوانیم برای پدرمان چنین کاری کنیم؟
پدران، در سنین سالخوردگی یا دوران بیماری، گاه از دست دادن همسر و روزهای تنهایی و یا دوران بازنشستگی و عدم توانایی کار مواجه هستند. شاید بد نباشد در آستانه روز پدر مروری بر وضعیت او نماییم و زمانی را به توجه پیرامون ریسک های دوران سالمندی وی اختصاص دهیم. بی شک هدیه ارزنده ما به کسی که سالها بار زندگی مان را به دوش کشیده باید بتواند او را در زمان نیاز حمایت کند. قطعا بیمه می تواند قوی ترین دست نگهدارنده او باشد و به او احساس ارزشمند بودن و توانایی مالی بدون نیاز به دیگران را بدهد. اگر جویای آن دست قوی هستید امروز با ما تماس بگیرید.
لبخند پدرتان در روز پدر، زیباترین شوقی است که به شما انرژی زندگی خواهد داد.
فرزندان جهان در چنین روزی پدر را هر جا که باشد در سینه ستایش می کنند. راستی شما برای روز پدر چه کرده اید؟…

سئوالات خود را برای ما ایمیل فرمایید: info@insufin.com

* محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین امور مالی و سرمایه گذاری کانادا است.
‏http://www.insufin.com”www.insufin.com