شهروند علی شریفیان: روزهای دوشنبه و سه شنبه تابوت راب فورد در حالی که در پرچم شهر تورنتو پیچیده شده بود با تشریفات رسمی به محل شهرداری تورنتو آورده شد تا روزهای دوشنبه و سه شنبه مردم علاقمند به فورد بتوانند با شهردار سابق خود وداع کنند. همسر راب فورد، مادرش، برادرش داگ فورد و شماری از افراد خانواده Ford-funeralراب فورد در محل حضور داشتند تا از آمدن مردم برای وداع از راب فورد تشکر کنند.

مراسم رسمی خاکسپاری راب فورد روز چهارشنبه ظهر انجام شد. در این مراسم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو؛ جان توری، شهردار تورنتو؛ دیوید میلر و مل لستمن از شهرداران پیشین تورنتو و جمعی از مقامات رسمی استانی و شهری حضور داشتند.

راب فورد پس از این که در اوج انتخابات شهری تورنتو مشخص شد به نوعی سرطان کمیاب دچار شده، پس از هیجده ماه کشمکش با این بیماری و گذراندن نه

همسر و دو فرزند راب فورد در مراسم یادبود

همسر و دو فرزند راب فورد در مراسم یادبود

دوره شیمی درمانی جان سپرد.