شهروند ـ ژیان قمشی، مجری سابق سی بی سی، دیگر با هیچ اتهام آزار جنسی روبرو نیست.

روز چهارشنبه ۱۱ می ۲۰۱۶ ژیان قمشی به همراه وکیلش پا به صحن دادگاه شهرداری در داون تاون تورنتو گذاشت تا با امضای یک صلح نامه، به اتهامات مربوط به خودش نقطه پایان بگذارد. آخرین اتهام او که قرار بود در دادگاهی در ماه جون به آن رسیدگی شود، مربوط می شد به شکایت یکی از همکاران ژیان قمشی در سی بی سی.

ژیان قمشی در کنار وکیلش ماری هنین وارد دادگاه شهرداری می شود

ژیان قمشی در کنار وکیلش ماری هنین وارد دادگاه شهرداری می شود

با امضای این صلح نامه، دادستان نیز آخرین شکایت را پس گرفت.

قمشی ۴۸ ساله از شاکی، کاترین بورل (که منع انتشار نامش را لغو کرد)، پوزش خواهی کرد و گفت متأسف است که عمل او باعث شده که او در محل کار احساس ناراحتی کند.

دادگاه دریافت که قمشی ۱۸ ماه است که نزد تراپیست می رود و این کار را ادامه خواهد داد.

قمشی به دادگاه گفت: نه دوستی در محل کار یا حضور در محیط خلاق نمی تواند بهانه ای برای این گونه رفتار باشد، بویژه وقتی که عدم توازن قدرت ـ همانگونه که با خانم بورل بود ـ وجود داشته باشد.

مادر و خواهر ژیان قمشی در دادگاه نشسته بودند و او از آنها و دیگر هوادارانش نیز پوزش خواست.

بورل، که شکایتش به سال ۲۰۰۸ برمی گردد، به خبرنگاران گفت، می خواسته از استرس دادگاه اجتناب کند و احساس می کند که پوزش خواهی به معنی پذیرفتن عمل اشتباه است.

او افزود، فکر می کنم ما همه می خواهیم که این موضوع تمام شود، اما تا زمانی که او به آنچه که انجام داده بود اذعان نکند، این امر شدنی نبود.

قمشی در ماه مارچ از تمام اتهاماتش که از سوی سه شاکی عنوان شده بود، تبرئه شده بود.

صلح نامه دستوری از سوی دادگاه است مبنی بر تداوم رفتار خوب و خودداری از تماس با شاکیان. امضای صلح نامه به معنی پذیرش عمل مجرمانه نیست.