شهروند- علی شریفیان: محمد فهمی روزنامه نگار کانادایی مصری تبار که در جریان ناآرامی های مصر در قاهره دستگیر شد و پس از کشمکش بسیار ۴۰۰ روز در زندان گذراند و بالاخره به وسیله رئیس جمهور مصر عفو و در سپتامبر ۲۰۱۵ به کانادا برگشت، در سخنرانی خود در مراسم اهدای جوایز روزنامه نگاری در هالیفکس موکدا خواستار آن شد که کمک دولت به آزادی کانادایی هایی که در زندان کشورهای دیگر محبوس هستند به صورت قانون درآید، و جزو وظایف دولت بشود.

fahmi-cbc

او به سی بی سی گفت در حال حاضر دولت بر حسب قضاوت خود و به صورت موردی به این نوع زندانی ها کمک می کند. من قصد دارم بنیادی به نام « بنیاد فهمی برای آزادی مطبوعات » تاسیس کنم. در این زمینه هم با عفو بین الملل در مورد مکانیسم انجام کار مشاوره کرده ام.

او در سخنرانی دیگری در روز شنبه در هلیفکس تلاش کرد برای این بنیاد کمک مالی جمع آوری کند. در توضیح بیشتری فهمی گفت ما باید سیستمی به وجود آوریم که سفرای کانادا در اسرع وقت، و در همان ۴۸ ساعت اول با خانواده زندانی تماس گرفته و اقدامات خود را شروع کند. ۴۸ ساعت اول بسیار مهم است مثلا در خاورمیانه در این ساعات اولیه احتمال افتادن هر اتفاقی هست، از جمله حتی ممکن است زندانی اعدام شود.

او در بخش دیگری از سخنرانی خود و مصاحبه اش با سی بی سی گفت، کانادا مشکل آزادی مطبوعات دارد. این مشکل باید با کمک خود روزنامه نگاران حل شود.