شهروند- استفان دیون وزیر خارجه دولت جاستین ترودو گفته است که کانادا برای حضور موثر در خاورمیانه لازم است در ایران نیز حضور داشته باشد. او افزوده است، تماس های اولیه برای تجدید رابطه ایران و کانادا انجام گرفته، اما این امر برای بازگشایی سفارت هنوز کافی نیست. گمانه زنی می شود که گفت وگوهای مورد اشاره دیون وزیر خارجه کانادا در نیویورک انجام گرفته باشد.

dion

رابطه ی ایران و کانادا در دوران نخست وزیری استیون هارپر نخست وزیر محافظه کار قطع شد. در سال ۲۰۱۲ دولت پیشین کانادا نه تنها روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآورد که در ماه مه سال بعد علاوه برآن رابطه ی تجاری کانادا با ایران هم به طور کامل قطع شد.