شهروند ـ بعد از گذشت نیم قرن، گنج هنری گم شده ی انتاریو در نهایت پیدا و رونمایی شد. در سال ۱۹۱۲ نقاشی دیواری عظیمی که در سال ۱۸۹۳ توسط گوستاو هان  کشیده شده بود و بر روی سقف بارگاه پارلمان انتاریو نصب شده بود به وسیله ی موی اسب، بوم و رنگ سفید پوشانده شد. این تمهیدات به این دلیل بود که نمایندگان پارلمان شکایت می کردند که صدایشان در سالن شنیده نمی شود و باید سالن آکوستیک شود، اما بعد از گذشت سالها جاذبه زمین باعث شد که تعدادی از پنل ها بیفتد و بیم این رود که سقف بر سر این نمایندگان سقوط کند!

gustav-hahn-ceiling-legislative

تابستان امسال در حالی که ماموران در حال تعمیر و بررسی نرده های جدید برای گالری های عمومی مجلس بودند ناگهان از لابلای یک پنل افتاده ی سقف نگاهشان به نقاشی زیبای هان افتاد که رنگ های آن مانند روز اول تازه بود، گویی آن را همین هفته ی پیش کشیده است. روکش های موی اسب باعث شده بود که این نقاشی سالم بماند. مقامات توانستند با کمک متخصصان این نقاشی را از زیر پنل های محافظ و صداگیر خارج کرده و گوشه های آن را ترمیم کنند. هم اکنون به دلیل پیشرفت تکنولوژی صدا، مشکل آکوستیک به طریق دیگری قابل حل است و زین پس نمایندگان پارلمان می توانند بدون ترس از خطر سقوط از هنر زیبای هان بالای سرشان در مجلس استفاده کنند.