rasool-yoonun

گریز …

این شهر

شهر قصه های مادربزرگ نیست

                              که زیبا و آرام باشد

آسمانش را

           هرگز آبی ندیده ام.

من از اینجا خواهم رفت

و فرقی هم نمیکند

                  که فانوسی داشته باشم یا نه

کسی که می گریزد

                        از گم شدن نمی ترسد !

 

قول بده …

قول بده که خواهی آمد

                         اما هرگز نیا!

اگر بیایی

همه چیز خراب میشود

دیگر نمیتوانم

اینگونه با اشتیاق

                  به دریا و جاده خیره شوم

من خو کرده ام

به این انتظار

به این پرسه زدن ها

                          در اسکله و ایستگاه

اگر بیایی

من چشم به راه چه کسی بمانم؟

اگر تو نبودی

اگر تو نبودی عشق نبود

همین طور

           اصراری برای زندگی

اگر تو نبودی

              زمین یک زیر سیگاری گلی بود

جایی

      برای خاموش کردن بی حوصلگی ها

اگر تو نبودی

            من کاملاً بیکار بودم

هیچ کاری در این دنیا ندارم

                             جز دوست داشتن تو

 

تو نجاتم دادی تا اسیرم کنی

داشتم از این شهر میرفتم

صدایم کردی

جا ماندم

          از کشتی ای که رفت و غرق شد

البته…

این فقط می تواند یک قصه باشد

                       در این شهر دود و آهن

دریا کجا بود

               که من بخواهم سوار کشتی شوم و…

                                                    تو صدایم کنی

فقط می خواهم بگویم

تو نجاتم دادی

                   تا اسیرم کنی

اگر تو نباشی

هرشب خواب می بینم

                 سقوط می کنم از یک آسمانخراش

و تو از لبه آن

                 خم می شوی و

                                   دستم را می گیری

سقوط می کنم هرشب

                          از بام شب

و اگر تو نباشی

                 که دستم را بگیری

بدون شک

           صبحگاه

                    جنازه ام را

                                در اعماق دره ها پیدا می کنند…

تو نیستی…

تو نیستی

          اما من برایت چای می ریزم

دیروز هم

           نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم

دوست داری بخند

دوست داری گریه کن

و یا دوست داری

                  مثل آینه مبهوت باش

مبهوت من و دنیای کوچکم

دیگر چه فرق می کند

                         باشی یا نباشی

من با تو زندگی می کنم

 

بدهکار هیچ کس نیستم

بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه

                که از پشت میله ها می گذرد

که می توانست

                  از اینجا نگذرد و

                                       جایی دیگر

مثلآ در وسط دریایی خیال انگیز

                          بچسبد به شیشه کابین یک تاجر پول دار

بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه

                که تو را به یادم می آورد.

تو درمنی

تو درمنی

           مثل عکس ماه در برکه

در منی و

           دور از دسترس من

سهم من از تو

فقط همین شعرهای عاشقانه است

                                       و دیگر هیچ.

ثروتمندی فقیرم؛

                  مثل بانکداری بی‌پول

من فقط آینۀ تو هستم.

تو در من به خواب رفته ای

دیگر با صدای بلند نمی خندم

با صدای بلند حرف نمی زنم

دیگر گوش نمی دهم

به صدای باد

               دریا

                     پرنده

                             پاواروتی

پاورچین پاورچین می آیم و

                                 می روم

بی سر و صدا زندگی می کنم

تو در من به خواب رفته ای