شهروند ـ روز دوشنبه معترضان بومی در وسط میدان دانداس گرد هم آمدند تا درخواست خود را مبنی بر حفاظت از آب و زمین هایشان به گوش جاستین ترودو برسانند. این تجمع با سوزاندن نوعی گیاه مخصوص شروع شد و شرکت کنندگان از میان تعدادی از قبیله های کانادایی و افراد بومی بودند.

به گفته ی نمایندگان آنها، مهمترین اولویت ها زمین و آب است. به عقیده ی آنها با دست بردن به زمین و دخالت کردن در روند طبیعی آن تمام زندگی درختان، گیاهان و حیوانات در حال تخریب است.

aboriginal

گردهمایی مانند آنچه روز دوشنبه انجام شد برای ایجاد آگاهی نسبت به طبیعت است و هرچقدر آگاهی دادن بیشتر باشد حمایت بیشتر است.

آمدن بومی ها به خیابان به مردم نشان خواهد داد که مشکلی برای آنها وجود دارد و باید به آنها توجه شود. زمین و آب تنها برای بومیان مهم نیست، با از بین رفتن آنها عرصه بر همگان تنگ خواهد شد. آنها می گویند که ترودو تاکنون اقدامی برای آنها انجام نداده است و بیشتر آنها که در نزدیکی سایت های استخراج منابع طبیعی زندگی می کنند در حال مریض شدن و از بین رفتن هستند.

این مساله فقط برای بومیان نیست و آینده ی کل کانادایی ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باید به آن توجه شود.