بیمه را می توان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در چرخه تجارت و عامل تسهیل کننده امور بازرگانی در جوامع مختلف دانست. چرا که علاوه بر فراهم آوردن آرامش خاطر قادر است در روابط بین الملل تسریع و یکی از عوامل مهم در پیشگیری از تحقق ریسک باشد. این پروسه اقتصادی ـ اجتماعی نقش مثبت خود را در فعالیت های مختلف به خوبی ایفا کرده است. در جامعه جهانی امروزی تکنولوژی اطلاعات نیز گام مهمی را به عهده دارد. در این طبقه بندی اثر تبلیغات را نبایستی دست کم گرفت. شبکه های ارتباطات جمعی از قبیل تلویزیون و اینترنت به خوبی ارتباطات میان مردم را سرعت بخشیده و دیگر لازم نیست جامعه برای انجام امور خود فقط از عرضه کنندگان محلی تامین نیاز نمایند، بلکه  با استفاده از عرضه و تقاضای اینترنتی همه چیز مهیا خواهد بود.

امروزه اینترنت و رسانه های جمعی جایگزین مناسبی برای الگوهای قدیمی بازاریابی و فروش است و امور بازرگانی  را در زمان کوتاه و با حداقل انرژی به انجام میرساند. شاید شاهد تحقق نظریه “دهکده جهانی” مارشال مک لوهان، تئوریسین ارتباطات عصر حاضر باشیم.

اجازه می خواهد از موضوع مقاله این هفته دور نشویم و نظر شما خوانندگان محترم را به تبلیغات اخیری که در تلویزیون در حال پخش است و صنعت بیمه سعی دارد شرایط حاضر را برای مشتریان خود بازگو نماید، بپردازیم.

insurance-ads

۱- واژگونی گاری حامل سیب زمینی و نظر حاکم غیر منصف برای جریمه کشاورز:

شرکت های بیمه خود از شرایط موجود زیاد راضی نیستند چرا که می دانند انتاریو بالاترین سهم پرداخت حق بیمه اتومبیل را در آمریکای شمالی دارد و این فشار بر مصرف کننده (خریدار بیمه) نمی تواند در بلند مدت برایشان مفید باشد، لذا در این تبلیغ خود را در کنار همان حاکم غیر منصف می بینند (با همان شکل و شمایل مشابه با زره و ادوات جنگی) ولی با مقداری لطف به کشاورز که برای اولین واژگونی گاری لازم نیست خسارت مضاعف(مالیات اضافی) بدهد و او و خانواده اش را مشمول عفو و بخشش می کند.

جهت اطلاع شما خوانندگان محترم شرکت های بیمه تلاش بسیار کردند تا بتوانند هر کس را متناسب با نیاز بیمه ای خاص خودش بیمه کنند تا حق بیمه ها کاهش یابد، ولی قوانین این اجازه را به ایشان نداد چرا که از نظر قانون گذاران هر شخصی که در انتاریو است بایستی صد در صد تحت پوشش بیمه غرامت و خسارت اتومبیل باشد و کمتر بیمه شدن باعث خلل در اجرای قوانین است.

۲- ارسال موشک فضایی به نام خوشبینی به فضا توسط بیمه :

در این تبلیغ تلویزیونی مسئولان بیمه ای با ارسال سفینه فضایی به دور دستها می خواهند پیام خوشبینی و تغییرات مثبت را نه تنها به مردم کره زمین بلکه به موجودات دیگر هم منتقل کنند که صنعت بیمه هم سو و همگام با مردم در حال طی مسیر است و حتی شکل این سفینه هم بسیار خاص طراحی شده که نشان از تایید و مثبت گرایی است.

در هر دوی این تبلیغات که پیام همدلی و همراهی دیده میشود این سوال پیش می آید که نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه تا چه حد نقش مثبت خواهد داشت ؟

برای دسترسی به این منظور بایستی اولویت هایی را برای کارکنان و مدیران شرکتها و بروکرهای بیمه ترسیم کرد تا همگان در چرخه خدمات رسانی قادر باشند به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند.

رفتار و اخلاق یک فرد در شرکت بیمه تنها منحصر به خریداران بیمه نیست، بلکه در برابر نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر نیز مسئول است. پس به لحاظ تفاوت های ویژه بیمه بایستی جهانی اندیشید، ولی منحصر و خاص با هر منطقه برنامه ریزی و عمل کرد. همسو با پیام های تبلیغاتی بیمه منتظر خواهیم بود تا اثرات مثبت و تاثیرگذار را شاهد باشیم.