در گذر از تاکها، ریتم بیا بیا

حبه ی انگور، در نوش ِ خیال

لب زیر ِ آفتاب، تشنه ی بوسه ها

لابلای ِ پا، اطلسی های ِ باغ

رقص پر شور پروانه ها

تابستان باز در باغچه داغ

پشتِ خنده ی قورباغه ی آوازه خوان

کنار ِ پچ پچ ِ کفشدوزها

در سلامتی، برو بالا، نشسته خرگوش ناز

بالای ِ فواره ها چه آبدار بازی ِ ماه وُ آب

به به تابستان، چه خوشمزه

روی ِ دوش ِ فیل با خرطوم ِ دراز

این بالا روی تنم باد می دود

وقتی که سیگار دود می کنم

دوست دارم زیر نور ماه، با انگشتت بر لبم

یک پا به چپ، دو پا به راست

با تو برقصم

بیا جلو، نرو عقب

با من، چا چا چا!

آه ه ه تابستان

سینه ات آتش، دلت دریا

کمی بو بکش

کمی هوووووم بکن

کمی با من شیرین تر، لب تر بکن

کمی غمزه در چرخ

کمی پچپچه بر لب

کمی آخ خ خ کن

کمی وای ی ی کن

به کوری چشمی که کور می بیند

گوشی که کر می شنود

من با تو

تو با من

در طرحی از یقین

من با تو در پر، در رقص

تو با من بر لب، بر تن

من هی خواب، هی خیال

هی ی ی ی ی ی یار

کی نزدیک می شوی؟

 

هامبورگ، ۲۲ یولی ۲۰۱۰

 

از مجموعه ی: هی یار

www.bahardoost.org