شهروند ـ  هفت پنگوئن هامبولت بر اثر غرق شدن در باغ وحش کلگری کشته شدند. بر اساس گزارشات کالبد شکافی دلیل مرگ این پنگوئن ها،که در محل نگهداری شان بودند، غرق شدن اعلام شد. به گفته ی یکی از مسئولان باغ وحش چنین اتفاقی تاکنون مشاهده نشده است و بسیار تعجب برانگیز است. این گونه ی پنگوئن ها، که هامبلت نامیده می شوند، خیلی آسیب پذیر هستند و از بومیان نواحی ساحلی شیلی و پرو می باشند. آنها در دمای آب ۸ درجه ی سانتی گراد حدود پنج سال است که در باغ وحش کلگری نگهداری می شدند.

penguin

با وجود آسیب پذیری زیاد، این پنگوئن ها بسیار اجتماعی هستند و از این که با بقیه ی دوستان خود زمان سپری کنند لذت می برند.

دلایل مرگ این موجودات در دست تحقیق و بررسی است. احتمال می رود که علت غرق شدن دسته جمعی یک اتفاق و شوک عصبی در این حیوانات باشد و ممکن است نبودن این هفت پنگوئن به جفت های آنها آسیب روانی وارد کند. بنابراین بازمانده های این حیوانات تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون نشانی از رفتارهای عجیب و غریب در آنها مشاهده نشده است. سعی بر این است تا با انجام تحقیقات و مراقبت های لازم از بروز چنین اتفاقات عجیبی در آینده جلوگیری شود.