شهروند ـ برخلاف توصیه ی پزشکان در کانادا، یک نیروی کار فدرال اعلام کرد که سن قانونی مصرف ماری جوانا ممکن است به زودی به ۱۸ سال تقلیل پیدا کند و جوانان می توانند حتی از طریق آنلاین برای خرید آن اقدام کنند. پزشکان معتقدند که مغز جوانان تا سن ۲۵ سالگی بسیار آسیب پذیر است و حتی استفاده ی تفریحی از این ماده مخدر می تواند صدمات جدی به آنها وارد کند و بهتر است حداقل سن برای مصرف آن ۲۱ سال در نظر گرفته شود.

marijuana-pot-parliament-decriminalization

اما از طرفی نیروی کار فدرال معتقد است که با این کار می توان از مصرف غیرقانونی و بیش از اندازه ی جوانان جلوگیری کرد، جلوی جرائم ناشی از مصرف بی اندازه ی مواد، از جمله جرائم مرتبط با رانندگی  را گرفت و از قاچاق آن توسط افراد جنایتکار جلوگیری کرد.

در برخی از استان ها مانند انتاریو سن قانونی مصرف الکل کمی بالاتر و  ۱۹ سال است. به توصیه این گروه می توان در این استان ها سن مصرف الکل و  مصرف ماری جوانا را با هم هماهنگ کرد.