مروری بر تعالیم بهائی

 

آئین بهائی یک آئین جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیت‌ها در یک آرمان بین‌المللی و دیانت واحد می‌باشد. تجدید و تکامل ادیان از اصول این آئین است زیرا در هر زمان مقتضیات جامعه بشری تغییر می‌پذیرد و در هر عصری دینی جدید موافق با مقتضیات نیازمندی‌های جهانیان ظاهر می‌گردد. بهائیان پیروان حضرت بهاءالله هستند و معتقدند که ایشان جدیدترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران پیشین چون حضرت ابراهیم، موسی، بودا، زردشت، مسیح و بالاخره حضرت محمد است و رسالتش برای ایجاد تمدنی جدید و جهانی است که بشر در این زمان بدان نیازمند است. محور تعالیم آئین بهائی وحدت عالم انسانی است یعنی وقت آن آمده است که بشر از هر قوم و نژادی به یگانگی رسند و همه در ظل یک جامعه جهانی درآیند. حضرت بهاءالله فرموده است که خداوند بی‌مانند نیروهایی را در جهان به کار گماشته است تا آنچه را که بر حسب سنت‌های پیشین سبب جدایی و اختلاف میان اقوام و طبقات و ادیان و ملل عالم گشته است از میان بردارد و مهمترین کاری که امروز بشر باید به آن پردازد وحدت عالم انسانی و تلاش و کوشش در راه اتحاد و اتفاق اهل عالم است. یکی از اهداف و مقاصد آئین بهائی بذل همت و مساعدت در این مسیر است. از این روی امر بهائی جامعه جهانی مرکبی بیش از ۷ میلیون نفر از اکثر ملل و نژادها و فرهنگ‌های جهان بوجود آورده و تعالیم حضرت بهاءالله را در آن جامعه تجسم بخشیده است. آزمایشی که بهائیان در این راه گذرانده‌اند سبب تشویق کسانی است که از همین راه می‌پویند و نوع انسان را اعضاء یک خاندان و کره زمین را یک وطن می‌دانند.

حضرت بهاءالله ما را به وحدانیت پروردگار تعلیم داده یعنی که خدا یکی است و اوست که پی در پی اراده خویش را در ظهور پیغمبران در هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است و پیغمبران نیروی اصلی در تمدن بشری در طول تاریخ بوده‌اند.

پیامبران آسمانی واسطه بین خدا و خلق‌اند و از یک منشاء برای تربیت و ترقی نوع بشر آمده‌اند. مردمان جهان ادیان را به کلی جدا از یکدیگر می‌دانند ولی در نظر بهائیان مقصد جمیع فرستادگان یزدانی یکی است و آن رساندن بشر به بلوغ روحانی و معنوی او است. حال زمان ما زمانی است که انسان به مرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه‌ای جهانی و صلح عمومی امکان پذیر شده است. برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعالیمی که امر بهائی ترویج می‌کند عبارت است از:

  • ترک جمیع تعصبات
  • تساوی جمیع حقوق و امکانات برای زن و مرد
  • تعدیل معیشت و از میان بردن افراط و تفریط در فقر و ثروت
  • تعلیم و تربیت عمومی
  • تحّری حقیقت یعنی هر کس خود باید به جستجوی حقیقت پردازد و از تقلید دست بردارد
  • ایجاد جامعه متحد‌المنافع جهانی
  • مطابقت دین با علم و عقل

حضرت بهاءالله به ما چنین تعلیم داده است که انسان همانند “معدنی است که در آن گوهرهای گرانبها نهفته است”خود انسان از این گنج شایگان بی‌خبر است تا چه رسد به دیگران. هدف از زندگی انسان آن است که استعدادهای نهفته‌اش را پرورش دهد تا هم خود از آن برخوردار گردد و هم در خدمت عالم انسانی آن را بکار برد.حضرت بهاءالله فرموده است که زندگی در این جهان مانند زندگی جنینی کودک در رحم مادر است و اعضاء بدن انسان درعالم رحم رشد می‌کند اما هر چند آن اعضاء در عالم جنین به کار نمی‌آید ولی رشد و نموش لازم است تا کودک پس از تولد در این عالم آنها را به کار برد و ناقص نباشد. بدین گونه نیروهای اخلاقی، عقلی و روحانی، اعضاء و جوارح روح ما در این عالم است. روح پس از خروج از این عالم تا ابد در عوالم الهی باقی و در ترقی است و به این نیروها نیازمند است.

خوانندگان عزیز  در صورتیکه مایل به شناسایی بیشتر در مورد تعالیم آئین بهائی هستید و برای سؤالات خود نظری در مورد مقاله‌های هفتگی دارید از طریق ایمیل و یا پیامگیر زیر با ما تماس بگیرید:  پیامگیر : ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵ ،   ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa