در سال ۱۹۱۲ حضرت عبدالبها سفری به آمریکا و کانادا نمودند که این سفر به مدت ۲۳۹ روز به طور انجامید. ایشان از ۴۰ شهر آمریکا و کانادا دیدن کردند و در اغلب دانشگاه‌ها، کلیساها، کنیسا، مجالس و منازل ایراد نطق فرمودند.

قسمتی از نطق ایشان در مونترال:خداوند عالم جمیع را از تراب خلق فرموده جمیع را از یک عناصر خلق کرده کل را از یک سلاله خلق نموده جمیع را در یک زمین خلق کرده و در ظل یک آسمان خلق نموده و در جمیع احساسات مشترک خلق فرموده هیچ تفاوتی نگذاشته جمیع را یکسان خلق کرده جمیع را رزق می‌دهد جمیع را می‌پروراند جیمع را حفظ می‌فرماید به جمیع مهربان است در هیچ فضل و رحمتی تفاوتی بین بشر نگذاشته انبیاء را مبعوث فرموده تعالیم الهی فرستاده و آن تعالیم الهی سبب الفت بین بشر است سبب محبت بین قلوب است اعلان وحدت عالم انسانی فرموده آنچه را موانع اتحاد است مذمت می‌فرماید و هر چه سبب اتفاق و اتحاد است مدح می‌نماید جمیع بشر را بر اتحاد در جمیع مراتب تشویق می‌فرماید جمیع انبیای الهی به جهت محبت بین بشر مبعوث شدند جمیع کتب الهی به جهت اتحاد عالم انسانی نازل شده جمیع انبیا خادم حقیقت بودند و تعالیم‌شان جمیع حقیقت و حقیقت یکی است تعدد قبول نکند لهذا اساس ادیان الهی جمیعاً یکی است لکن با وجود این نهایت اسف است که تقالیدی به میان آمده که ابداً دخلی به اساس تعالیم انبیاء ندارد چون این تقالید مختلف است لهذا سبب اختلاف شده و بین بشر نزاع و جدال حاصل گشته و حرب و قتال به میان آمده که بنیان الهی را خراب می‌کنند مانندحیوانات درنده یکدیگر را می‌کشند خانمان یکدیگر را خراب می‌نمایند مملکت یکدیگر را ویران می‌کنند.

تا به حال عالم راحت ننموده همیشه حرب و قتال بوده همیشه قلوب از همدیگر متنفر بوده… هر مخارباتی که واقع و خونریزی‌هایی که شده یا منبعث  از تعصب دینی بوده یا منبعث از تعصب جنسی بوده یا منبعث از تعصب وطنی بوده یا منبعث از تعصب سیاسی لهذا عالم انسانی همیشه در عذاب است در شرق تعصب بسیار بود زیرا آزادی نبود چنان تعصب بود که به هیچ وجه آرامی نداشت…

در همچو وقتی حضرت بهاءالله ظاهر شد اول اعلان وحدت عالم انسانی فرمود که جمیع خلق بندگان خداوندند و جمیع ادیان در ظل رحمت یزدان خدا به جمیع مهربان است جمیع را دوست می‌دارد…

دوم: حضرت بهاءالله اعلان فرمود که دین باید سبب الفت و محبت باشد اگر دین سبب عداوت شود نتیجه ندارد بی‌دینی بهتر است زیرا سبب عداوت و بغضا بین بشر است و هر چه سبب عداوت است مبغوض خداوند است و آنچه سبب الفت و محبت است مقبول و ممدوح اگر دین سبب قتال و درندگی شود آن دین نیست بی‌دینی بهتر از آن است زیرا دین به منزله علاج است اگر علاج سبب مرض شود البته بی‌علاجی بهتر…

سوم: دین باید مطابق علم و عقل باشد اگر مطابق علم و عقل نباشد اوهام است زیرا خدا عقل به انسان داده تا ادراک حقایق اشیاء کند حقیقت بپرسند…

چهارم: تعصب دینی تعصب مذهبی تعصب وطنی و تعصب سیاسی هادم بنیان انسانی است اولا دین یکی است زیرا ادیان الهی حقیقت است جمیع انبیاء خادم حقیقت بودند جمیع مؤسس حقیقت بودند جمیع مروج حقیقت بودند پس تعصب باطل است زیرا این تعصبات مخالف حقیقت است…

پنجم: از جمله تعالیم بهاءالله اینست که جمیع عالم باید تحصیل معارف کنند لهذا بر هر پدری لازم که اولاد را تربیت نماید اگر روزی عاجز باشد هیئت اجتماعیه باید اعانت نماید تا معارف تعمیم یابد…

ششم: آن که نساء( زنان) اسیر بودند حضرت بهاءالله اعلان وحدت حقوق رجال و نساء فرمود که مرد و زن هر دو بشرند و بندگان یک خداوند نزد خدا ذکور و اناث نیست هر کس قلبش پاک‌تر و عملش بهتر در نزد خدا مقرب‌تر خواه مرد باشد خواه زن این تفاوتی که الان مشهود است از تفاوت تربیت است زیرا نساء مثل رجال تربیت نمی‌شوند اگر مثل رجال تربیت شوند در جمیع مراتب متساوی شوند زیرا هر دو بشرند…

هفتم: وحدت لسان لازم است که لسانی ایجاد نمایند که جمیع بشر تحصیل آن لسان نمایند پس هر نفسی محتاج دو لسان است یکی خصوصی یکی عمومی تا جمیع بشر زبان یکدیگر بدانند و به این سبب سوءتفاهم بین ملل زائل شود زیرا جمیع یک خدا را می‌پرستند کل بندگان یک خداوندند….

هشتم: عالم محتاج صلح عمومی است تا صلح عمومی اعلان نشود عالم راحت نیابد لابد دول و ملل باید محکمه کبری تشکیل نمایند تا اختلافات را به آن محکمه کبری راجع کنند و آن محکمه کبری فیصل نماید. همچنین در ادامه صحبت می‌فرمایند:

کسانی که متابعت بهاءالله نموده‌اند با هم در نهایت الفت و اتحادند چون در مجلسی وارد می‌شوی مسیحی یهودی زردشتی و مسلمان همه در نهایت الفت و محبتند جمیع مذاکرات‌شان در باره رفع سوءتفاهم است باری من چون به امریکا آمدم می‌بینم مردمانش خیلی محترم حکومت عادل و ملت در نهایت نجابت است از خدا می‌خواهم که این دولت عادله و ملت محترمه سبب شوند که اعلان صلح عمومی و وحدت عالم انسانی شود اسباب الفت ملل شوند چراغی روشن نمایند که عالم را روشنی بخشد.

 

 

 

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:  پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،    ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa