شهروند- هم اکنون تمام ایستگاه های مترو و اغلب اتوبوس ها به دستگاه های کارت خوان Presto مجهز هستند و قرار بر این است که هم استفاده از وسیله ی نقلیه عمومی برای شهروندان راحت تر شود و هم وجود یک شیوه ی پرداخت مشخص و یکپارچه نگرانی فراوان پرداخت صحیح را از دوش TTC بردارد، اما واقعیت چیزی غیر از این است.

به گفته ی سخنگوی TTC  تقریبا ۱۲ درصد این دستگاه ها در ایستگاه های مترو و ۵ درصد آنها در استریت کار با مشکلات فنی مواجه هستند و همین موجب شده است که بسیاری از شهروندان نتوانند در هنگام سوار شدن به وسیله ی نقلیه پول پرداخت کنند. عدم پرداخت هزینه ی تردد مشکلات فراوانی را برای TTC موجب شده است و باعث شده است که در طی این ماه ها پول زیادی توسط این سازمان هزینه شود. TTC معتقد است که Metrolinx که مسئولیت اجرایی این دستگاه ها را برعهده دارد باید پاسخگو باشد و باید خسارات وارد شده به TTC را پرداخت نماید.

مسئولین Metrolinx می گویند که تمام تلاش خود را خواهند کرد که هرچه سریع تر مشکلات فنی این دستگاه ها به طور کامل حل شود و شهروندان با خیال راحت به استفاده از این نوع پرداخت ترغیب شوند.