شهروند- یک گروه از دانشمندان زمین شناس بین المللی موفق شدند قدیمی ترین آثار حیات بر روی کره ی زمین را که به حدود ۳.۸ بیلیون سال قبل برمی گردد در مناطق شمالی کبک پیدا کنند. آنها می گویند که شکل گیری سیاره ی خورشیدی ما به حدود ۴.۶ بیلیون سال پیش برمی گردد و حدود ۴.۳ بیلیون سال پیش آب بر روی کره ی زمین وجود داشت، اما قدیمی ترین آثار حیات حدود ۳.۴ بیلیون سال پیدا شده بود که این کشف تازه آن را فراتر برد.

این کشفیات از دیدن رگه های آهن در صخره های مناطق شمالی کبک حادث می شود که نشان می دهد برخی موجودات زنده در آن زمان در این مناطق وجود داشته اند که واکنش آنها به طبیعت باعث تشکیل این لایه های آهن در صخره ها می شود؛ کشفی که نشان می دهد از همان آغاز پیدایش کره ی زمین این مکان به شکل امروزی شروع به حیات کرده است. دانشمندان از یافتن آثار حیات بسیار خوشحالند و امیدوارند که این یافته ی جدید سرنخی باشد برای پی بردن به امکان حیات در کرات دیگر.