شهروند- هم اکنون فصل پر کردن فرم های مالیاتی است و حسابداران شبانه روز در تلاشند تا بهترین خدمات خود را به مشتریان ارائه دهند، اما تغییرات جدید در قوانین پر کردن فرم های مالیاتی برای سال ۲۰۱۶ فشار زیادی را بر روی خانواده هایی که بیش از یک فرزند دارند، ساکن تورنتو هستند و تک درآمدی هستند وارد می کند.

اولین تغییر عمده ای که خانواده ها برای پر کردن مالیات بردرآمد شخصی با آن مواجه خواهند شد این است که “Income Splitting” که به خانواده ها اجازه می داد تا فرد با درآمد بالاتر مقداری از درآمدش را به فرد با درآمد پایین تر منتقل کند و از این طریق حدود ۲۰۰۰ دلار کاهش مالیات داشته باشد، از بین رفته است.

این تغییر به خانوده های تک درآمدی فشار زیادی را وارد خواهد کرد. دومین تغییر کاهش میزان Canada Child Benefit برای خانواده های با درآمد بالاست و تنها خانواده های با درآمد زیر ۳۰,۰۰۰ دلار می توانند این کمک را به طور کامل دریافت کنند. همچنین از امسال اعتبار هنر و ورزش برای فرزندان خانواده ها کاهش یافته و این اعتبارات در سال ۲۰۱۷ به طور کامل از بین خواهد رفت. و در نهایت تغییرات در نرخ مالیات بردرآمد است که افراد با درآمد بالای ۲۰۰,۰۰۰ تا را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و افزایشی ۴ درصدی دارد.