“هر زمان که به نت هاى موسیقى یا اعداد نگاه مى کردم، امواج پر جنب و جوش از الگوهاى توالى مثل یک پازل مرموز حل شده در ذهن من شکل مى گرفت. براى من دیدن موسیقى به شکل تصویر بسیار طبیعى بود و هرگز نمى دانستم آنچه براى من رخ مى دهد، هرگز براى دیگران اتفاق نمى افتد.”

وقتى بچه بودم، خانه ما مملو بود از خنده و موسیقى. رادیو اغلب روى کانال هاى موسیقى کلاسیک، آوازهاى محبوب آن دوره، یا داستان هاى طنز تنظیم بود. پدر و مادر من که براى آن دوره انسان هایی کاملا مترقى بودند، جلوى باورهاى جامعه آن روز ایستادند. با عقل متعارف سال هاى ١٩۶٠، تنها راه چاره از نظر پزشکان، سپردن من به آسایشگاه شبانه روزى بود، اما آنها به جاى سپردن من به مراکز نگهدارى معلولین، همه تمرکزشان را روى خلاقیت، موسیقى، تمرینات بدنى، بازى هاى حسى و قصه گویى و تشویق من به تقلید گذاشتند. امروز این روش را مداخله زودهنگام فشرده مى نامند و آنها احتمالا برخورد شناختى رشد به روش میلر را روى من اعمال کردند.

پدر و مادرم، من را به صورت یک مجموعه از مهارت هاى متنوع با پتاسیل هاى بزرگ و عجیب مى دیدند، نه کودکى با رفتارهاى بى دلیل ناهنجار. آنها معتقد بودند با بازى و خلاقیت و تأکید روى نقاط قوت من، می توانند به انزواى من رسوخ کنند. حدس مى زنم تمرکز آنها روى موسیقى براى بیدارکردن توانایى هاى وجودى من باعث شد که من امروز به کودکان اُتیستیک با موسیقى نزدیک می شوم. ما انسانها از طریق موسیقى و هنر است که به موهبت انسان بودن دست مى یابیم و آن را ارج مینهیم.

من امروز علاوه بر سفر به اقصا نقاط جهان براى اشتراک گذاشتن روشم، در دانشگاه تدریس مى کنم، کتاب و مقاله مى نویسم و به بچه هاى اُتیستیک موسیقى درس مى دهم. من خودم را یک معلم موسیقى مى دانم، نه یک تراپیست یا موسیقى درمان. اما شک نیست که با آموزش موسیقى بچه ها به چندین نتیجه درمانى دست پیدا مى کنند. از کنترل روى اعضاى بدنشان گرفته تا ارتباط و تعاملات اجتماعى و افزایش اعتماد به نفسشان .

در سال هاى اخیر نقش بسیار تاثیرگذار هنر و موسیقی بر پدیده اُتیسم آشکار شده است. گاهى موسیقى به نوعى یک ابزار جایگزین ارتباطى است براى آنان که ارتباط کلامى ندارند و به آنها در سازماندهى ارتباطاتشان کمک مى کند.

من خانواده ها را بیشتر از هر چیز تشویق مى کنم که با بچه ها بازى کنند، بازى هاى خلاقانه با موسیقى، نمایش، هنرهاى تجسمى یا رقص. بچه به هر شکلى از هنر پاسخ خواهد داد. تنها با هنر است که شما قادرید یک در بزرگ به روى احتمالات، تصورات و رویاهاى بى حد و مرز براى کودک خود باز کنید.