اثر هنری پرستو فروهر

به مجید نفیسی

در تاریک‌روشنی

آواز می‌دهی

از بیابان

و سکوتِ مرا می‌آکنی

با واژه‌هایی از جنسِ باران

ابر

آفتاب

ماه

و ستارگان

واژه‌های پارسیَت

برای مرگ

اندوه

عشق

و خاطره

طنین‌انداز خواهند بود

دیرزمانی پس از آنکه

صداهای دیگر همه خاموش شده‌اند

نویسنده‌ی لهستانی‌کانادایی و بازمانده‌ی قتل عام یهودیان به دست نازیها