قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید.

هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. دراین قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجرین نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تا کنون از آنها اطلاع نداشته اید.

به عنوان مالک آیا می دانستید که:

 -شما نمی توانید از مستأجر علاوه بر اجاره ماه اول و آخر درخواست ودیعه بیشتری و یا درخواست پرداخت ماه های بیشتری از اجاره را کنید، ولی او برای این که امتیاز بیشتری برای گرفتن محل داشته باشد می تواند داوطلبانه پیشنهاد پرداخت کند و این جمله باید در قرارداد اجاره ذکر شود در غیر این صورت او می تواند به دادگاه LTB مراجعه و شما را ملزم به بازپرداخت مبالغ اضافی نماید.

ـ درخواست چک مدت دار برای اجاره غیر قانونی است. نوشتن این درخواست در لیست های اجاره MLS نیز قانونی نمی باشد مگر آن که مستأجر خود داوطلبانه آنها را ارائه کند.

 ـ اگر در جایی از اجاره نامه  ذکر شود می توانید برای کلیدهای واحد مسکونی ودیعه بگیرید که پس از اتمام اجاره آن را کامل به مستأجر برگردانید ولی نمی توانید از این مبلغ جهت اعاده هزینه های خسارت احتمالی به ملک برداشت نمائید.

ـ شما نمی توانید درخواست مستأجرین را به دلیل جنسیت، سن، نژاد، کشور اولیه یا محل تولد، پناهندگی، همجنس گرایی، مجرد یا متأهل بودن و معلول بودن رد نمائید. او می تواند از شما به مراجع قانونی شکایت کند و اگر محکوم شوید ممکن است روانه زندان شوید، بنابراین در این گونه موارد بسیار محتاط باشید.

ـ شما ممکن است در قرارداد اجاره مستأجر را به برف روبی ورودی و جلوی ساختمان و پیاده رو و محل رفت و آمد ملزم کنید، ولی این موضوع مسئولیت شما را در مقابل شهرداری و حوادث احتمالی رفع نمی کند. در هر حالت مسئول صاحب ملک است نه مستأجر.

 ـ اگر به طور اتفاقی یا با اطلاع قبلی وارد محل مورد اجاره شدید و ملاحظه کردید داخل خانه یا آپارتمان بهم ریخته و کثیف است شما اجازه ندارید برای زندگی مستأجر تعیین تکلیف کرده و از وی بخواهید محل زندگی خود را مرتب و تمیز کند (Tenant Enjoyment) .

 ـ اگر صاحب ساختمانی با بیش از ۴ واحد هستید نمی توانید درخواست مستأجر را برای اقامت یک ساله رد نموده  و مدت را کم کنید (مثل اجاره دادن یک خانه مستقل)، باید آن را یا قبول و یا با دلایل منطقی رد کنید.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد