شهروند- آزاده داودی: بر اساس یافته های جدید، کمپانی گوگل می داند که کانادایی ها در هر استان این کشور به چه جوک هایی بیشتر علاقه دارند و چه مسائلی بیشتر آنها را می خنداند. دلیل این آگاهی گوگل این است که مردم در استان های مختلف کانادا به مسائل خاصی علاقه دارند و در همین زمینه در گوگل تحقیقات انجام می دهند. مثلا افراد ساکن یوکان به علوم علاقه فراوانی دارند و بیشترین جوکی که آنها را می خنداند جوک های مرتبط با مسائل علمی است. مردم در انتاریو و Nunavut جوک های خنده دار را می پسندند و آلبرتا و پرنس ادوارد آیلند بیشتر به دنبال جوک هایی درباره پدرها هستند. ساکنان مانیتوبا و جوامع بومی شمال غرلی به جوک های مرتبط با مادران علاقه دارند و شهروندان بریتیش کلمبیا از طرفداران جوک های هری پاتر هستند. سلیقه مردم کبک شبیه انتاریو است و بیشتر به دنبال خندیدن هستند و مردم نیوفاندلند و لابرادور علاقه زیادی به بازی با کلمات و جوک هایی در این زمینه دارند.

این آمار روز چهارشنبه هفته گذشته مصادف با روز جهانی “یه جوک بگو” اعلام شد. داده های این آمار از این لحاظ که واقعیاتی فرهنگی را در میان ساکنان هر استان بیان می کند بسیار جالب است و بعد از بررسی داده های بسیاری از گوگل به دست آمده است.