هرچقدر هم از یکدیگر مراقبت کنید و رابطه تان خوب باشد گاهی اوقات ممکن است به دلایلی همدیگر را آزار دهید در این صورت رابطه می تواند صدمه بخورد. برای مثال ممکن است انتظار شما برای در آغوش گرفته شدن و یا عدم دریافت هدیه سالگرد ازدواج نادیده گرفته شده باشد، لذا ناراحت شده باشید. در این صورت ممکن است طبیعتاً آدمی باشید که به فکر انتقام بیفتید و یا کسی باشید که با حمله دفاعی به طرف  بپرید و یا به  دنبال بهانه برای توجیه رفتار بی ارزش کردن طرف مقابل برآیید و او را سرزنش کنید.

 

عذرخواهی نشانه مراقبت است نه ضعف

توان عذرخواهی و بخشش در رابطه خیلی مهم و حیاتی است. متاسفانه برخی فکر می کنند پذیرش اشتباه به معنی پذیرش تحقیر و ضعف است و سعی می کنند که احساسات عمیق شریک خود را نشانه روند  و او را ناامید کنند. اگر شما چنین رویکردی دارید به سختی رابطه تان را در معرض تهدید قرار داده اید. نکته مهم در عذرخواهی و درخواست بخشش این است که اهمیت و درک عذرخواهی یک حرکت تسلیمی و رضایت گونه نیست، بلکه نوعی مراقبت است. عذرخواهی به واقع  پذیرش مسئولیت برای رفتار خود یا عدم فرافکنی آن بر شریک و یا همسر است. در مواقع عذرخواهی می توان گفت: می بینم که تو به دلیل  رفتار من اذیت شده ای و این مساله برای من مهم است.

عذرخواهی و بخشش، مراقبتی است که احساس فوق العاده ای در طرف مقابل ایجاد می کند. معنای عذرخواهی این است که من احساس تو را که بر اثر رفتار نامناسب من ایجاد شده درک می کنم و تلاش من برای وصل دوباره است.

 

بخشش و پذیرش عذرخواهی

 در مقابل” بخشیدن” به عنوان واکنشی در مقابل عذرخواهی همسر  مستلزم تصمیمی است که در آن خشم را رها می کنید و هر اندیشه ای مربوط به انتقام را دور می اندازید. بخشیدن به شما کمک خواهد کرد که واقعیت را ببینید و به دنبال خشم و انتقام جویی، رابطه را خراب نکنید.

دیدن بخشش نه به عنوان یک رفتار انفعالی و پذیرش کاری که با شما شده است،  بلکه به عنوان تلاشی فعالانه برای دیدن همه ی جنبه های یک انسان،  به شما اجازه می دهد که حس دلسوزی نسبت به شریک خود داشته باشید و دوباره روی آن حساب کنید.