اگر ایرانی همان اسلامی بود، پس همه بهایی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، مسیحی ها و بی دین های ایران هم اسلامی هستند!

علی مطهری در جواب شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» آزادیخواهان گفته است که جمهوری اسلامی همان جمهوری ایرانی است! بسیاری از آگاهان می دانند که علی مطهری، وکیل کنونی مجلس دست نشانده شورای اسلامی، سالهاست که در مقام مدافع پر و پا قرص حکومت اسلامی، خودش را به عنوان یک منتقد جدی و دلسوز نظام جا انداخته است. منتهی چون بنابر شخصیتش آدم مخالف خوان و از نظر طرز بیان، رک گو است، گاهی موجب غلط اندازی می شود که ایشان رگه ای از آزادیخواهی دارد.

شاید همین شخصیت و طرز بیانش موجب شده که در جواب شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» بگوید: «جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است»! ایشان در مصاحبه ای استدلال کرده: «وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند طبعاً جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی خواهد بود. ایرانی بودن ما چیزی نیست که در مقابل اسلامی بودن ما قرار گرفته باشد. اصولاً یکی از مقومات ملیت مردم یک جامعه مذهب آنهاست. بنابراین اسلام یکی از مقومات ملیت ایرانی ماست نه چیزی در مقابل ملیت ما؛ مگر این که ایران را ایران قبل از اسلام در نظر بگیریم و مقصودمان از جمهوری ایرانی حکومتی مانند حکومت ساسانی باشد با قید جمهوریت.»

سپس مثل اینکه ایشان یادش می آید که در یک کتاب دبیرستانی یا جایی دیگر خوانده است که جامعه در حکومت ساسانیان طبقاتی بوده، افاضه می کند که در زمان ساسانیان، پسر «کفشگر» می بایستی «کفشگر» می شده و خسرو پرویز سه هزار تا زن در حرمسرا داشته و انوشیروان عادل دستور داده که آنقدر با دوات توی سر یکی از وزیران مشاورش بزنند تا بمیرد!

بنابر همین گفته آسمان ریسمانی و پرت و پلاگویانه ایشان کافی است که به سبک گفته مشهور شیخ عبدالله مازندرانی* به منظور تداعی تاریخی و برای روشن شدن نکته (نه بی احترامی شخصی)، به ایشان گفته شود: ای گاو مجسم، ایرانی، اسلامی نمی شود.

اگر ایرانی همان اسلامی بود، پس همه مصری ها، پاکستانی ها و اندونزی ها هم ایرانی هستند!

اگر ایرانی همان اسلامی بود، پس همه بهایی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، مسیحی ها و بی دین های ایران هم اسلامی هستند!

ایکاش ایشان قبل از اینکه این مصاحبه را انجام داده بود، البته بدون داشتن «دوات»، با کسی مشورت کرده بود. آنگاه شاید به او توصیه می شد که آقا زاده ی محترم، اگر مردم می گویند جمهوری ایرانی، مقصودشان این نیست که ایران را در مقابل اسلام قرار دهند. مقصودشان این است که حکومت دینی نمی خواهند. آخوند نمی خواهند، یعنی بنابر شعارهای خودشان، از اینکه آخوندها و آخوندزادگانی چون شما «اسلامو پله کردند، مردمو ذله کردند»، و می خواهند که «آخوند بره گم بشه». و اگر قرار بود که مشورت دهنده به صورت ادبی شما را متوجه موضوع کند، از وحشی بافقی کمک می گرفت و می گفت که شما سعی کنید در عوض«مو را دیدن»، «پیچش مو را ببینید».

خلاصه کلام اینکه وقتی بزودی حکومت جمهوری اسلامی جای خودش را به یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت بدهد، نام رسمی کشور ایران، «ایران» خواهد بود، نه «جمهوری اسلامی ایران». حکومتش «جمهوری» خواهد بود، نه «جمهوری اسلامی». مجلس اش «مجلس شورای ملی» خواهد بود، نه «مجلس شورای اسلامی».

*ای گاو مجسم، مشروطه، مشروعه نمی شود، جواب مشهور تاریخی شیخ عبدالله مازندرانی به مجتهدی به نام حاج میرزا حسن تبریزی است. میرزا حسن «هنگامی که از تبریز با خشم بیرون آمده تلگرافی یا نامه ای به نجف فرستاده و در آن پس از بدگویی از مشروطه خواهان چنین گفته: (باید مشروطه مشروعه باشد). شیخ در پاسخ او گفته:”ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نمی‌شود.”» به نقل از دانشنامه ویکی پدیا در باب جعفر خامنه ای (مبارز و روشنفکر صدر مشروطیت).