شهروند- بنا بر گزارشات و توئیت های باغ وحش تورنتو، اولین نوزاد به دنیا آمده در سال جدید میلادی، ۲۰۱۸، یک کرگدن بزرگ از نوع one-horned rhinoceros است. این کرگدن در اوایل قرن بیستم میلادی در معرض انقراض قرار گرفت و با تلاش های شبانه روزی فعالان در این زمینه و افزایش شمار تولدها، امروز وضعیت این حیوان از حالت انقراض به حالت آسیب پذیر ارتقا یافته است. این نوزاد پسر جدید که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است پنجمین نوزاد متولد شده در نوع خودش در باغ وحش تورنتو و دومین نوزاد از کرگدن ۱۳ ساله به نام Ashakiran است که فرزند قبلی اش را در فوریه سال ۲۰۱۶ به دنیا آورد.

قابل ذکر است که بارداری کرگدن حدود ۱۶ ماه به طول می انجامد. گفته می شود که حدود ۳۵۰۰ کرگدن از این نوع در طبیعت آزاد وجود دارد و زندگی می کنند.

دو هفته پیش نیز کرگدن دیگری البته از نوع سفید در باغ وحش تورنتو متولد شد. مسئولان باغ وحش می گویند که وضعیت زیست محیطی و شکارچیان غیرقانونی تهدیدی جدی برای کرگدن هایی که در دل طبیعت وحشی رها هستند، محسوب می شوند.