براساس برنامه ی پیشنهادی ریاست جمهوری آمریکا، دوشنبه در بغداد اعلام شد که ١٢هزار از سربازهای آمریکائی به زودی این کشور را ترک خواهند کرد.

شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹


 

رادیو فرانسه: براساس برنامه ی پیشنهادی ریاست جمهوری آمریکا، دوشنبه در بغداد اعلام شد که ١٢هزار از سربازهای آمریکائی به زودی این کشور را ترک خواهند کرد.

 علی دباغ سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژنرال دیویس پرکینز، سخنگوی نیروهای آمریکائی ، اعلام کرد که تا شش ماه دیگر یعنی تا ماه سپتامبرآینده، ماموریت ١٢ هزار تن از سربازان آمریکائی در عراق پایان خواهد یافت.

 دولت جدید آمریکا در نظر دارد تا سال ٢٠١٠ کلیه سربازانش را از عراق خارج سازد وتنها ٣۵ تا ۵٠ هزار تن از آنها برای آموزش و مجهز کردن نیروهای عراقی تا اواخر سال ٢٠١١ در این کشور بمانند.

 دولت عراق هم چنین از ۴ هزار سرباز انگلیسی هم خواسته است تا ماه جولای آینده آنجا را ترک کنند. البته ماموریت نظامی انگلستان تا آخر ماه به پایان می رسد. روز یکشنبه، در خشونت های  بغداد، ٢٨ نفرکشته و ۵٨ نفر زخمی شدند. اکثر قربانی ها مامور پلیس بودند. ولی احمد المسعودی رئیس گروه پارلمانی جنبش وابسته به مقتدا صدر اعلام کرد که به اظهارات مقامات واشنگتن کوچکترین اهمیتی نداده از تمام نیروهای آمریکائی می خواهد هرچه زودتر خاک عراق را ترک کنند.