هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا شاخه انتاریو، اعضای محترم،

با توجه به هدفهای تعیین شده کنگره و جایگاهی که این نهاد میتواند در پشتیبانی و دفاع از حقوق همه ایرانیان ساکن کانادا داشته باشد و نیز برای حفاظت از کیان این نهاد مهم اجتماعی از آنجا که مجمع عمومی سالیانه در روز ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد لازم دانستیم به عنوان بنیانگذاران این سازمان موارد زیر را با شما در میان بگذاریم:

۱-

طرح پیشنهادی برای تغییر اساسنامه کنگره به دلیل گستردگی و عمق تغییرات پیشنهادی حتما نیاز به بررسی دقیق و کارشناسانه و مشورت کامل با اعضای کنگره دارد.

به منظور حفظ اعتماد عمومی و فراهم آوردن شرایط و امکان بحث و بررسی کامل تغییرات پیشنهادی توسط کارشناسان و اعضا کنگره توصیه می کنیم طرح این تغییرات از دستور جلسه مجمع عمومی روز ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ خارج شود تا هیات مدیره جدید، که ۶ عضو آن در روز ۲۹ آوریل انتخاب خواهند شد، فرصت بحث و بررسی بیشتر را فراهم نماید.

یادآوری می کنیم اساسنامه فعلی به دنبال بیش از دو سال کار کارشناسی و مشورتی و صرف هزاران ساعت وقت دهها داوطلب، و در مشورت مستقیم با اعضای جامعه ایرانی کانادا در طول نه ماه در دیدارهای هفتگی تهیه شده است.

همچنین لازم می دانیم یاداوری کنیم که رعایت ماده ۱۳ اساسنامه در مورد روش تغییر اساسنامه الزامیست. در این بند آمده است

“هرگونه تغییر در اساسنامه میبایستی به تصویب اکثریت هیات مدیره کشوری، (و نه استانی)، رسیده و در مجمع عمومی که به این منظور برگزار می شود به تصویب دو سوم اعضا برسد. تغییرات تصویب شده پس از تصویب وزارت صنایع قابل اجراست”.

۲-

خوشبختانه در این دوره افرادی با نگرش های گوناگون برای عضویت در هیات مدیره کاندید شده اند. ضمن استقبال از این گوناگونی، که نشانهیی از چندرنگی جامعه ایرانیان ساکن کاناداست، یاداوری میکنیم برای کسب اعتماد جامعه برگزاری انتخاباتی شفاف که در آن استانداردهای لازم بر اساس قوانین شرکتها و موسسات رعایت شده باشد اهمیت فراوانی خواهد داشت. در همین زمینه تعیین هیات نظارت مستقل، از افرادی که مورد اعتماد جامعه باشند و نیز دسترسی کامل آنان، و نیز کاندیدا ها، به پروسه انتخاباتی، از جمله رای گیری مجازی، لازم است.

۳-

برگزاری مجمع عمومی با رعایت کامل قوانین حاکم بر موسسات و شرکتها، و نیز اساسنامه کنگره، و توسط هیات مستقل نظارت ضروری است.

با احترام

بنیانگزاران کنگره ایرانیان کانادا

منوهر میثاقی، حسین زرشکیان، سعید حریری، مسعود منصورزاده مشهدی ، مهرداد آرین نژاد، مهرداد حریری