روزهای هفدهم آوریل تا سیزدهم ماه مه امسال در چارچوب برنامه های متنوع فستیوال “سیاه، سفید و رنگارنگ” شهر هاگن در غرب آلمان، در نمایشگاهی با عنوان “سفر به آسمانی دیگر” در این سفر با داوود سرفراز نقاش ایرانی همراه بودیم.

سرفراز با استفاده از فضای بزرگ و مناسبی که موزه شهر در اختیارش نهاده بود، حدود صد اثر خود را از دوره های گوناگون بیش از چهل سال طراحی و نقاشی به معرض تماشا گذاشته بود. گوناگونی آثار، فراز و فرود چهار دهه کار سرفراز را در معرض دید مخاطب قرار می داد.

داوود سرفراز متولد تهران و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او در دهه نود میلادی به آلمان مهاجرت کرد و از همان زمان در شهر دورتموند واقع در غرب این کشور سکونت گزید. از سرفراز تاکنون نمایشگاه های فردی متعددی در غرب آلمان برپا شده. او همچنین آثار خود را در چند نمایشگاه گروهی نیز به معرض تماشا گذاشته است.

در “سفر به آسمانی دیگر”  احساس آبی های هنر شرقی و ایرانی در ذهن مخاطب زنده می شود. سرفراز اساس آثار و بیان خود را بر پایه روش های ساده و خالی از پیچیدگی های متداول فلسفی می گذارد. در آثار مینیمالیستی او، گرایش به اشکال هندسی  و خلق نوعی آثار سه بعدی به دو بعدی غالب است. کارها به لحاظ کمپوزیسیون کاملا به بار نشسته  و محکم و با ثبات هستند.

این آثار از  نوعی آبستراکسیون با تکنیکی قوی برخوردارند. مشخصه اصلی هنر سرفراز طرح خیال آمیز احساس است. نوعی بیان گرائی آمیخته با احساسی شرقی که با مخاطبان خود به اشتراک می گذارد. نوعی اصالت روانشناسانه رنگ ها در جهانی که به صلح درون نقاش می انجامد.

در “سفر به آسمانی دیگر” گاه با آبی های سرد و سنگینی روبرو می شویم که حسی از وسعت حیات  و طبیعت و ذرات نورانی اشک و گاه رنج های زندگی و مهاجرت را منتقل می کنند.

تصویر ذهنی مخاطب در این سفر ترکیبی از ادراکات حسی است که به وسیله نقاش هدایت  شده است. از میان آثار، مخاطب برخی نشانه های تصویری را عینا دریافت می کند و برخی را دگرگون می کند تا دست به ساختن تصاویری جدید در ذهن خود بزند. از این رو تصاویر سرفراز نمودار شخصیت شاعرانه و متضمن فلسفه حیات است که با فلسفه ذهنی نفاش پر معنا و خاص می شود.

روابط رنگ ها و ترکیب مدرن نواهای شرقی، جهانی معنائی و عمیق را در ذهن مخاطب می آفریند.