شهروند- کارگزار پس انداز تحصیلی در کانادا با نام Heritage قلابی از کار در آمد. تا کنون ۵۰۰ خانواده از این کارگزار شکایت کرده اند به جرم اینکه پولهایی را که از طریق این کارگزار به عنوان پس انداز تحصیل برای فرزندانشان در طی سالیان ذخیره کرده بودند از بین رفته است و دیگر موجود نیست. بسیاری از این خانواده ها از چندماهگی فرزندانشان از طریق Heritage در برنامه ی پس انداز تحصیلی که به نام اختصار RESP شهرت دارد پول ریخته اند به امید اینکه روزی بتوانند مقداری از هزینه های دانشگاه و یا کالج را از آن برداشت کنند اما Heritage در جواب به اغلب آنها گفته است که این خانواده ها بخشی از مقررات و قوانین را نادیده گرفته اند.

ظاهرا این خانواده ها از مقطعی زمانی اقساط خود را پرداخت نکرده اند بی توجه به اینکه Heritage کل پولی را که قبلا هم ریخته شده است به آنها بازنمی گرداند. قانونی که هیچ کجا علنی اعلام نشده است و حتی کسانی که بارها قرارداد را خوانده اند می گویند بسیاری از بندهای این قرارداد بسیار سخت و غیرقابل فهم است و اصلا روشن نیست که این کارگزار تنها به فکر استفاده ی خودش است.