شهروند- روزنامه ی تورنتو استار هر سال به کمک خیرین و کمک های نقدی ایشان برای کودکان فقیر تورنتوی بزرگ بسته هایی به نام استار باکس تهیه می کند و در روز کریسمس به دستشان می رساند. این بسته های کریسمسی تنها هدیه هایی است که این کودکان در روز کریسمس دریافت می کنند و تورنتو استار به بابانوئل این کودکان در تورنتوی بزرگ تبدیل شده است.

یکی از کسانی که سالها پیش یکی از این بسته ها را دریافت کرده است و اکنون خانم موفق و بزرگی است می گوید تا زمانی که یکی از این بسته ها را دریافت نکرده باشید نمی توانید خوشحالی حاصل از این تنها هدیه ی کریسمس را درک کنید.

امسال نیز تورنتو استار موفق شد یک میلیون و هفتصد هزار دلار کمک نقدی جمع آوری کند. این کمک نقدی دل ۴۵۰۰۰ کودک را در سرتاسر تورنتوی بزرگ شاد کرد و باعث شد که این کودکان نیز مانند دیگران صبح کریسمس با شوق هدیه ی کریسمس زیر درخت از خواب برخیزند. زحمت پخش این جعبه ها به در منازل بر عهده ی نیروی داوطلبی بود که در هوای سرد و برف به نقاط مختلف این شهر سر کشیدند و جعبه های استار را که حاوی لوازم گوناگونی مانند لباس گرم و اسباب بازی و کتاب بود به دست خانواده ها رساندند.