نامه خوانندگان

 سروش حقایق

نشریه وزین شهروند 

عده ای که خود را از سالمندان ایرانی معرفی کرده اند طی نامه ای که به امضای نه نفر رسیده و  در شماره ۱۳۰۲ آن نشریه گرامی چاپ شده نسبت به انتشارآگهی از طرف جمعی از بهائیان اعتراض نموده اند. بنده به عنوان یکی از خوانندگان خواستم عرض کنم که این حضرات توجه به این نکته ندارند که روزنامه شهروند در یک کشور آزاد و دارای سیستم دموکراسی چاپ می شود و نمی توان انتظار داشت که جامعه بهائی همانطوری که در ایران از داشتن انتشارات و بیان اعتقادات همواره محروم بوده در اینجا نیز این محرومیت ادامه داشته باشد. دوستان عزیز معترض فراموش نفرمایند که عدم دادن اجازه انتشار  و بیان اعتقادات  به آئین ها وگروهای مختلف و افراد به نفع توده جامعه نیست. افراد جامعه لازم است از اعتقادات یکدیگر آگاهی یابند ولو اینکه آن اعتقادات را نپذیرند. بزرگترین دلیلش همین نامه اعتراضیه آن عزیزان است، زیرا اگرچه فرمودید از افراد مسن جامعه هستید ولی با وجود این در مورد آئین بهائی اشتباهات زیادی در نامه شما دیده می شود مثلاً نوشته اید:”حالا فردی در زمانی پیدا می شود و ادعای امام زمان می کند که مورد هجوم مسلمانان و مراجع تقلید قرار گرفته و حتی به قدری اعتراض ها شدید بود که ایشان را به دار آویخته اند و طرفدارانش راهش را تاکنون ادامه داده اند. در اصل این شخص که به نام بهاءالله معرفی می کنند اولاً اسم اصلی ایشان آقای عباس افندی بوده و خویشی با امامان اسلامی مسلمانان نداشته است…”

اولا کسی که ادعای امام زمانی کرد نامش سیدعلی محمد، معروف به باب بوده و در هیچیک از نوشته های بهائی و غیر بهائی با نام های دیگری مطرح نشد تا شما نتیجه بگیرید که از خاندان نبوت نبوده اند. ثانیاً شخص مورد بحث آن طوری که شما ذکر کردید به دار آویخته نشد، بلکه طی ماجراهای زیادی که از حوصله این یادداشت بیرون است تیرباران شد! ثالثاً عنوان بهاءالله که ذکر فرمودید متعلق به ایشان نیست بلکه مربوط به حضرت بهاءالله بنیان گزار آئین بهائی است که سیدعلی محمد باب بشارت دهنده ظهور ایشان بود .رابعاً مرقوم فرمودید که اسم اصلی ایشان(بهاءالله) عباس افندی بوده درحالیکه عباس افندی فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین آن حضرت و مبین آثار ایشان بوده اند.

فکر می کنم با این توضیحات برای آن بزرگواران روشن شده باشد که چرا انتشار چنین نوشته هائی چه به صورت آگهی و یا به صورت های دیگر لازم باشد تا دوستان علاقمند که دوست دارند نسبت به مسائل اظهار نظر کنند این اندازه دچار اشتباهات فاحش نگردند .خواهش من از شما این است اگر خواستید دوباره چیزی بنویسید قدری مطالعه کنید و فکر می کنم این تجربه کافی باشد که لااقل همین آگهی ها را که از آنها گله مند بودید مجددا با علاقه مطالعه فرمائید.

نوشته اید:”با بودن دین یهودیت و مسیحیت و اسلام و کتاب آسمانی تورات و انجیل و قرآن، همه حرفهایش را خداوند زده است…”

آیا شما واقعاً معتقدید که این شما هستید که باید برای خداوند تصمیم بگیرید که همه حرفهایش را زده است یا باز هم حرف دارد!

در خاتمه می خواهم به این نکته اشاره کنم همانطوری که در آگهی های مورد اعتراض شما نیز قبلاً آمده  در اعتقاد بهائی راه  حل مسائل دنیا با محبت است و این مسئله صدها جا در آثار بهائی آمده است .

 حضرت بهاءالله می فرمایند:

ای دوست در روضه قلب جزگل عشق مکار…”

و یا در وصیت نامه خویش می فرمایند:

 “ای اهل عالم مذهب الهی از برای محبت و اتحاد است او را سبب عداوت و اختلاف ننمائید.”

و در لوح بشارات می فرمایند:

یا اهل بهاء شما مشارق محبت و مطالع عنایت الهی بوده و هستید

ضرب و شتم و جنگ و جدال و قتل و غارت کار درنده های بیشه ظلم و نادانی است اهل حق از جمیع آن مقدس و مبرا

حضرت عبدالبها می فرمایند: (منتخبات مکاتیب ص۷۱)

 ای حزب الله مبادا خاطری بیازارید و نفسی را محزون کنید و در حق شخصی چه یار و چه اغیار، چه دوست چه دشمن زبان به طعنه گشائید. در حق کل دعا کنید و از برای کل موهبت و غفران طلبید. زنهار زنهار از اینکه نفسی از دیگری انتقام کشد ولو دشمن خونخوار باشد .زنهار زنهار از اینکه نفسی خاطری بیازارد ولو بدخواه و بدکردار باشد. نظر به خلق ننمائید توجه به خالق کنید…”

تأکید به محبت تا آنجاست که حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

اگر دین سبب عداوت شود بی دینی بهتر است.

مشکل اصلی دنیا در حال حاضر جنگ ها و کینه توزی هاست و تردیدی نیست که افراد فرهیخته زیادی در دنیا هستند که این نکته را باور دارند ولی ای کاش همه گروه ها اعم از سیاسی و مذهبی سعی کنند روح خدمت و محبت را در مردم دنیا تقویت نمایند.

خوشا به حال کسانی  که زندگی خویش را در خدمت و محبت به مردم دنیا گذراندند چنین موفقیّتی در انحصار پیروان گروه یا دیانتی خاص نیست همه می توانند با تقویت بنیه روحانی و اخلاقی خویش به این موفقیّت نائل گردند .

الهی که خداوند دل بیدار و چشم بینا و وارستگی از انواع تعصّبات عطا فرماید تا آهنگ عشق و محبت ما غلغله در گنبد افلاک اندازد.

 

نوامبر۲۰۱۰