پاسخ به ۴ پرسش شهروند

دکتر فرخ زندی- فعال سیاسی- تحلیلگر اقتصادی – از اعضای پروژه علمی ققنوس 

مبارزات اخیر مردم ایران در بیش از صد شهر علیه رژیم جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طوری که شعارهای مردم از ساعات اول بعد از اعلام افزایش قیمت بنزین نشان داد، اعتراض به افزایش قیمت “بهانه” بود. و به نظر می آید اعتراضات به کلیت و مجموعه فشارهای اقتصادی ناشی از فساد رایج، هرج و مرج و عدم مدیریت درست باشد.

این اعتراضات به نظر می آید ادامه تظاهرات سال ۹۶ باشد که در مقیاس بسیار وسیع تری صورت گرفت.

 تفاوت این دور از مبارزات با گونه های پیشین چیست، و چرا به نظر می رسد که بیشتر امیدوارانه است؟

این دوره از مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی، فصل نوینی را نوید می دهد. گستره و دامنه ی اعتراضات و تظاهرات مردم شاید دو برابر آن چه در سال ۹۷ شاهدش بودیم، بود. شعارها کاملا سکولار و بدون تعارف و هدفمند، رهبران نظام و کلیت نظام  را نشانه گرفته بودند.

علیرغم کشتار مردم بی گناه که بیشتر، از جوانان وطن مان تشکیل می شد، مردم نشان دادند که دیگر  ترسی از این رژیم خونخوار ندارند.

و این در کنار این واقعیت که کشتار بی رحمانه در این مقطع نشانه ای از ضعف و نه قدرت نظام بود، این امید را بیشتر  کرد.

همانطور که در این تظاهرات شاهدش بودیم این بار نه تنها برخلاف تظاهرات ۲ سال پیش، از قشر متوسط هم در کنار اقشار محروم جامعه با درآمد پائین شرکت کرده بودند،  بلکه اقلیتهای قومی هم در این اعتراضات شرکت داشتند. هم چنین برخلاف ۱۰ سال پیش این اعتراضات سراسری است و محدود به تهران و شهرهای بزرگ دیگر نمی شود.

در ضمن در خارج از ایران نیز نظام ضد ایرانی جمهوری اسلامی تحت اعتراضات خونین مردم عراق و لبنان قرار گرفته است و این خود به ضعف نظام و احتمال پیروزی مردم علیه نظام کمک می کند.

 به نظر شما ایرانیان بیرون کشور علاوه بر تظاهرات خیابانی چه کمک هایی می توانند به مردم ایران در مبارزه آنها برای احقاق حقوقشان از نظام جمهوری اسلامی بکنند؟

کار مردمی مثل ما نه تنها هم دردی و ادامه ی اعتراضات مردم داخل ایران در خارج از ایران است، بلکه به یک عنوان یک کامیونیتی پرنفوذ باید سعی کنیم همان طوری که در دو، آخر هفته ی گذشته با تلاش پیام مردم ایران را به اطلاع سیاستمداران و دولت کانادا رساندیم و از حال و احوال آن چه در ایران می گذرد با خبرشان کردیم، این فشارها را به طور ممتد پی گیری کنیم و حداقل تا زمانی که دولت کانادا و دولت های کشورهای دیگری که در آن ها ایرانی تبارها زیاد هستند و هنوز سپاه پاسداران و بقیه سران نظام را تحت تحریم قرار نداده اند، دست از فعالیت برنداریم.  

وظیفه ما ایجاد فشار بر رهبران رژیم و برملا کردن مال و اموال دزدیده شده آنها  از سفره مردم ایران  است.

یکی دیگر از کارهایی که می توانیم  انجام دهیم این است که از طریق هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی نه تنها با دادن پشتیبانی دل مردم ایران را گرم نگهداریم، بلکه از این طریق توجه جهانیان را به آن چه در ایران می گذرد، بیشتر جلب کنیم.

نقش و وظیفه نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج و داخل کشور در این برهه حساس چیست؟  

نقش اپوزیسیون در این مقطع دور هم جمع شدن و تشکیل یک اتحاد علیرغم اختلافات سلیقه هایمان است، که نه تنها به خاطر ایدئولوژی فرقه ای مان بین این نیروها نفاقی شکل نگیرد، بلکه به شکل واحد و یک صدا برای عبور از این رژیم با مردم ایران که ایدئولوژیک فکر نمی کنند هم صدا شویم.