پانزدهمِ ماهِ دسامبر است
از سالِ میلادی دوهزار و نوزده
خبر می رسد در پگاه
از کانالِ یکِ رادیو سویدن:
“دانشمندانی در میانمار
فسیل سنگواره شپشی
کشف نموده اند به ناگاه
که یک صد میلیون سال پیش
با مکیدنِ خونِ دایناسورهای بی گناه
زنده مانی می کرده است”
شما را خلایق
به حق حقیقتِ دانش
شاخ در نیاورید!
و بدانید با دانشی که بشر
خواهد آورد به چنگ
یک صد میلیون سال دیگر
کشف خواهد نمود بی درنگ
شیخ شپش آخوندهایی خون آشام را
که می لولند امروز
بر پیکر زیبای سیاره ی ما
و خونِ انسان می مکند
دشمنانِ آب و خاک و هوا
قاتلانِ هرچه زن و مرد و کودکند

دسامبر ۲۰۱۹