شهروند- آرسام ایرانی: علاقه نیروهای مسلح ایران و به طور مشخص سپاه پاسداران به خودنمایی، منجر به دخالت این صنف در هر بحران ریز و درشتی شده است. مواردی که هیچ تخصصی در آن ندارند.

اما در جایی که نیاز به تخصص نظامی هست این سپاه پاسداران است که ۱۷۶ نفر را به ادعای خودشان به “اشتباه” می کشد! هرچند این ادعای آنها هم با واقعیت فاصله دارد. قطعی ترین دلیل آن می تواند پنهان کاری شدید سپاه پاسداران بعد از منفجر کردن هواپیمای اوکراینی باشد.

در فرهنگ عامه مردم اینطور فرض می شود که جمهوری اسلامی یا خطای خود را نمی پذیرد یا اگر بپذیرد برای پنهان کردن واقعیت دیگری این کار را کرده است.

نمونه مشخص آن همکاری نکردن با کارشناسان خارجی و خودداری از ارسال جعبه سیاه به اوکراین است. این در حالی است که مکالمات برج مراقبت با خلبان یک هواپیما که شاهد ماجرا بود قبلا منتشر شده و اگر موضوع آن چیزی بود که در این مکالمه شنیدیم پس دیگر دلیلی برای ادامه ی پنهانکاری نبود.

طبق خبری که رادیو فردا از منابع خود منتشر کرده، جمهوری اسلامی همین حالا یعنی ۱۰۰ روز پس از سقوط هواپیما به دنبال رسیدن به توافقی با دولت اوکراین است تا بتواند باز هم برای خود زمان بخرد. شاید امیدوار است که اتفاقاتی مشابه کروناویروس بتواند حواس جامعه جهانی را پرت کند و سقوط هواپیما مشمول گذشت زمان شود و به عنوان معمایی در تاریخ ثبت شود. 

در بحران های اخیر که سپاه پاسداران کوچکترین تخصصی در آن ندارد، اما بسیار علاقه مند به دخالت در آنهاست. مگر می شود بحرانی را رد کنیم و سپاه در حل آن بودجه دریافت نکند و تبلیغاتی برای خود نکند؟!

از “اختراع” تونل های ضدعفونی عمومی و دستگاهی برای دو قطبی کردن و شکار کرونا ویروس از صد متری، تا “اختراع” دستگاهی که دمای بدن انسان را از چند متری تشخیص می دهد! دستاوردهای قدیمی و از رده خارج در کشورهای دیگر که احتمالا با قیمت گزافی به ایران فروخته شده تا سپاه هم بتواند حرفی برای زدن داشته باشد. همه این ها پس از آزاد شدن یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی! شاید بهانه خوبی برای دریافت مبالغ هنگفت از این بودجه برای سپاه باشد!