اداره کل بروکرهای بیمه کانادا در نشستها و پیگیریهایی که با شرکتهای بیمه داشته اقدام به جمع آوری اطلاعات ارزند ه ای نموده که نشان از عملکرد شرکتهای بیمه در جهت ارایه تخفیف برای بیمه اتومبیل در زمان همه گیر شدن ویروس کرونا نمودند. در این گزارش به تقسیمات عدیده ای اشاره شده که شاید همه مطالب به موضوع این مقاله مربوط نباشد. لذا نظر شما خوانندگان محترم را فقط به بخشی که به  تخفیف بیمه اتومبیل در زمان “کووید ۱۹” مربوط می شود جلب می نماید:

شرکت بیمه Algoma Mutual: توصیه شده با مسئول بیمه ای خود تماس بگیرید و اگر بر اثر شرایط یاد شده در نوع استفاده – مسافت طی شده – میزان مصرف تغییراتی ایجاد شده آنها را مطلع کنید تا نسبت به مورد تخفیفات لازم بررسی و محاسبه شود.

شرکت بیمه Aviva: قول مکتوبی داده شده تا به هیچ عنوان اضافه نرخی برای تمدید و صدور بیمه های جدید وجود نداشته باشد. اگر در میزان مصرف اتومبیل کاهشی صورت پذیرفته با بروکر خود تماس گرفته و ایشان را مطلع کنید تا متناسب با وضیعت و نیاز شما بتواند تخفیف لازم را از شرکت بیمه درخواست کند.

شرکت بیمه CAA: برای کلیه بیمه های اتومبیل و منازل مسکونی ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و برای همه مشتریان ارسال خواهد شد. اگر بیمه گذاری (خریدار بیمه)  خود را محق به تخفیف بیشتر می دانست بایستی بنا به مورد با بروکر خود تماس و وضیعت خود را تشریح کند تا ایشان سناریو را برای شرکت بیمه ارسال نماید.

شرکت بیمه Coachman: تنها کاری که انجام گرفته آن است که بیمه گذاران (خریداران بیمه) می توانند حق بیمه را با تاخیر یک ماهه بپردازند و برای این تاخیر جریمه نشوند.

شرکت بیمه Echelon: متناسب با کاهش میزان رانندگی تا سقف ۱۵ درصد در حق بیمه تخفیف داده می شود لازم است بروکربا شرکت بیمه تماس حاصل نماید. البته همواره امکان پارک کردن ماشین (پوشش بیمه دزدی و آتش سوزی)  و عدم استفاده آن وجود دارد که تخفیفی بیشتر از ۲۵ درصد نصیب دارنده ماشین می شود.

شرکت بیمه Economical: برای این شرایط تخفیفی در نظر نگرفته فقط امکان تعلیق پرداخت حق بیمه را فراهم نموده و مشابه اکثر شرکتها امکان پارک کردن ماشین (پوشش بیمه دزدی و آتش سوزی) و عدم استفاده آن وجود دارد که تخفیفی بیشتر از ۲۵ درصد نصیب دارنده اتومبیل می شود.

شرکت بیمه  Facility Association: برای رانندگان پر مخاطره با جریمه و تصادف زیاد است و فقط امکانات تاخیر در پرداخت فراهم شده.

شرکت بیمه Intact: برای بهره وری از تخفیف ۱۵ درصدی کافی است با بروکر خود تماس بگیرید، یا با مراجعه به سایت شرکت بیمه و تکمیل چند سئوال ساده ازآن تخفیف بهره مند شوید.

شرکت بیمه Northbridge: برای ماههای آپریل- می- و ماه جون ۱۵ درصد از حق بیمه به دارندگان بیمه برگشت داده می شود.

شرکتهای بیمه All Allstate, Pembridge Pafco : برای فقط یکبار ۲۵  درصد حق بیمه یکماهه به مشتریان برگشت داده می شود.

شرکت بیمه Travelers: برای همه مشتریانی که دارای بیمه اتومبیل هستند ۲۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده که از حساب ماههای آینده کم خواهد شد.

شرکت بیمه Unica : برای همه دارندگان بیمه اتومبیل شخصی ۱۵ درصد از۳ ماه حق بیمه تخفیف در نظر گرفته شده.

با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و عادی شدن شرایط.