از بهار خوانده ها/ ۱۳۹ سرآشپز بی همتای واژه ها

کتاب مستطاب آشپزی(از سیر تا پیاز آشپزی)/ نجف دریابندری؛ فهیمه راستکار

این کتاب دو جلدی که ثمره ی عشقی باشکوه است، تا امسال (۱۳۹۹) بیش از پنجاه بار تجدید چاپ شده است.

چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۹، با مشایعت باران، پیکر پر خیر و برکتِ نجف دریابندری (۱۳۹۹ تهران- ۱۳۰۸ آبادان) نویسنده، منتقد و مترجم بیمانند، خاک را در آغوش کشید و به همسر هنرمند و بی بدیل اش فهیمه راستکار ( ۱۳۱۲-۱۳۹۱) گوینده و دوبلور(به عنوان نمونه: صدای خانم مارپل و اوشین)، بازیگر تئاتر و سینما/ تلویزیون پیوست.

برای معرفی ابعادِ شخصیت چند بعدی نجف دریابندری، خلاق در هر زمینه، مجال و مقال جداگانه ای نیاز است. در یک بررسی تطبیقی، ترجمه ی کتاب هاکلبری فین نوشته ی مارک تواین او با عنوان “سرگذشت هاکلبری فین” را  یک سر و گردن از کار ابراهیم گلستان(با نام ” هکلبری فین”، ۱۳۲۸) و برگردان هوشنگ پیرنظر: “ماجراهای هاکلبری فین” (۱۳۳۹) بالاتر می دانم؛ هم از منظر دقت و امانت و هم در ارائه ی سبک و شیرینی نثر پارسی.

اما بسنده می کنم به اشاره ای گذرا به کتاب مرجع آشپزی او و همسر همیارش که آن را اهل فن و دوستداران هنر آشپزی، جامع ترین کتاب در این زمینه می دانند؛ دستنامه ای که حضورش در هر خانه ای از ضروریات است و هر که مدعی هنرنمایی در عرصه ی پزندگی و خورندگی باشد، بی آن، پویه به بی راهه می برد.

من خود با آن که گاه و بی گاه به آن مراجعه می کنم و چند بار آن را به زوج های عاشق هدیه داده ام، امروز در برابر این دریای دانش و تجربه، به شگفتی ستایش آمیزی رسیدم. به حق که نجف دریابندری این بزرگمرد تاثیرگذار فرهنگ ایرانی؛ سرآشپز شگفتی آفرین واژه های نواندیشی، خلاقیت، درستی وجدان/ اخلاق و آزادگی است.

کرج، پنج شنبه، چهل و نهمین روز بهار ۹۹