جناب آقای رهبری گرامی،

ممنون از دعوت و حسن توجه شهروند به مساله مهم کنگره ایرانیان کانادا.

من با نکات مطرح شده شهرام موافقم. فقط می خواستم یک نکته دیگر را اضافه کنم. من حقیقتش منطق این مناظره را متوجه نمی شوم. تا جایی که من می دانم در حال حاضر کارزار تغییر و بازسازی تنها کارزار فعال برای مجمع عمومی بعدی کنگره در مقابل هیأت مدیره فعلی است. من متوجه نمی شوم که یک کارزار چرا باید با یک شخص مناظره کند. جمعیت ایرانیان کانادا در پایین‌ترین حد ۲۰۰،۰۰۰ نفر است. اگر بنا بر این باشد هر بار شخصی منتقد کارزار بود، مناظره ‌ای بین کارزار و آن فرد برگزار شود که غیر ممکن است. به نظر من تنها مناظره معنادار بین کارزار تغییر و بازسازی و هیأت مدیره فعلی می باشد. به هر حال من هم از شرکت در مناظره پیشنهادی شما معذورم.

با مهر، ارسلان کهنمویی پور