بر اساس اطلاعات آماری که از طرف موسسه تحقیقات بیمه ای کانادا اخیرا منتشر شده  در ۴ ایالت مهم و بزرگ کانادا زنان در بیمه های اتومبیل و منزل و بیمه های عمر(در همه کانادا) حق بیمه کمتری نسبت به مردان می پردازند.

این درصد برای بیمه های عمر به دلیل پیچیدگی در انواع متعدد محصولات بیمه ای به سادگی قابل محاسبه نیست، ولی می توان چنین تفسیر کرد که چون مبنای محاسبه بیمه های عمر سن افراد است برای محاسبه حق بیمه یک زن و مرد که هر دو هم سن هستند در خصوص زنان درصد حق بیمه ۷ سال جوانتر نسبت به مرد هم سن خود در نظر گرفته می شود. دلیلش هم مبنای جدول امید به زندگی است که زنان طول عمر بیشتری نسبت به مردان دارند، لذا این مطلب کلیدی در تخفیف حق بیمه در نظر گرفته می شود.

فرهاد فرسادی

در خصوص بیمه های اتومبیل زنان ۵ درصد و در خصوص بیمه های منزل ۸ درصد کمتر می پردازند. علتش دو عامل آماری است:

اول اینکه به دلیل توجه و مراقبت بیشتر خانم ها ایشان راننده های بهتری نسبت به مردان هستند و آمار تصادفاتشان کمتر از آقایان است.

دوم اینکه میزان خسارات بعد از تصادفات رانندگی در خصوص خانم ها به مراتب از آقایان کمتر است. با توجه به این دو عامل در می یابیم که هم تواتر و احتمال بروز حادثه در خانم ها کمتر است و هم اگر تصادفی رخ دهد شدت خسارت به مراتب کمتر است.

خانم ها به طور میانگین ماهانه حق بیمه ای معادل ۱۱۷ دلار و آقایان حق بیمه ای معادل ۱۲۳ دلار برای بیمه اتومبیل می پردازند.

این مطلب در مورد بیمه های منازل مسکونی نیز مشابهاتی دارد به این معنی که خانمها در مقایسه با آقایان ۸ درصد کمتر می پردازند ولی جالب است که بدانید این موضوع هیچ جنبه و وجهه قانونی نداشته بلکه فقط مربوط به عرف بیمه است چرا که حق بیمه منازل مسکونی بر اساس عوامل مهم دیگری چون ارزش خانه، آدرس پستی، سن مالکین و عوامل کلیدی دیگری تعیین می شود.

ولی در هر محاسبه حق بیمه ای بیمه گران (شرکتهای بیمه) از یک عرفی تبعیت می کنند که بیشتر جنبه موارد داخلی و دستورالعمل های بین ادارات دارد که هیچ موقع به خارج شرکت بیمه درز نکرده و محرمانه تلقی می شود. شاید در خصوص ارزان بودن حق بیمه منازل مسکونی خانم ها نسبت به آقایان آن مراقبتی که در بیمه های اتومبیل مد نظر قرار

می گیرد به بیمه های منزل نیز سرایت کرده و خانم ها از آقایان در نظر کارشناسان بیمه افراد محتاط تر تلقی می شوند.

البته در بیمه های بیماری های سخت (Critical Illness)این تناسب کاملا برعکس است. از آنجا که در بیمه های سخت عامل اصلی محاسبه حق بیمه جدول سلامتی و مبتلا شدن افراد به بیماری ملاک است و خانم ها تا سن ۷۵ سالگی در معرض بیماری های مهلک بیشتری نسبت به آقایان هستند لذا در این مورد آقایان در مقام قیاس حق بیمه کمتری نسبت به خانم ها می پردازند.

 

 

*فرهاد فرسادی:کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca