شهروند – آرش عزیزی: آن‌هایی که در منطقه‌ی یورک به دنبال شغل هستند شاید در چند ماه آینده شانس بهتری داشته باشند. بخصوص در مقایسه با سایر نقاط تورنتوی بزرگ و کانادا.

آخرین گزارشی که «من‌پاور» (Manpower) منتشر کرده است نشان می‌هد وضعیت اشتغال در منطقه در چهار ماه گذشته نسبت به چهار ماه قبلی بهبودی اندک داشته است.

میپل کیریاکو از دفتر «من‌پاور» در مارکهام در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد وضعیت اشتغال نسبت به همین فصل در سال آینده نزول داشته است.

در این گزارش می‌خوانیم ۱۳ درصد کارفرمایان منطقه‌ی یورک می‌خواهند در ماه‌های پیش رو افرادی جدید استخدام کنند و ۶ درصد دست به اخراج خواهند زد.

۷۷ درصد دیگر کارفرمایان سطوح فعلی کارگران را حفظ می‌کنند و ۴ درصد هنوز مطمئن نیستند.