“برداشت های شبانه” و بحران های هر روزه!

هفته گذشته پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس که بنا به اظهارات نمایندگان از شش ماه پیش یعنی با شروع دور جدید بحران ارزی در دستور کار مجلسیان قرار گرفته بود، موضوع این تحقیق و تفحص و افشاگری های متقابلی که در پی آن صورت گرفت، عرصه جدید اختلافاتی را پیش روی مقامات رژیم گشود که در واقع، به اشکال مختلفی و از سال ها پیش شروع شده اند.

باید گفت این فقط بحران ارزی نیست! این به عملکرد این یا آن مقام دزد و چپاولگر جمهوری اسلامی ــ حتی ــ مربوط نیست! بحران کنونی، بحران و ورشکستگی کامل اقتصادی است که با قوانین اسلامی اداره می شود و نتیجه اش، بیکاری است و فقر و بیحقوقی. سوداگری مقامات مذهبی است و دزدی های میلیارد میلیارد دلاری شان که در پوشش تصویب و تغییر و اجرای قوانین بیشتر از سی سال است سازمان داده اند. بحران ارزی، بحران تمامیت این ساز و کار فاسد و مافیای اسلامی است. این، بحران فروپاشی و ازهم گسیختگی عمیقی است که بیشتر از تمام سالیان گذشته مقامات رژیم را سردرگم و گرفتار “بحران های هر روزه” ساخته است. خود “محمود بهمنی”، رئیس کل بانک مرکزی که در کشاکش این اختلافات حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان محاسبات صادر شده است و تک تک نمایندگان مجلس رژیم، اینروزها دارند به اشکال مختلف به این بحران های هر روزه و عمق تباهی و فسادی که نتیجه طبیعی ساختار معیوب و غیرانسانی جمهوری اسلامی است، اشاره می کنند.

محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران

محمود بهمنی در پاسخ به نمایندگان منتقدی که بانک مرکزی و دولت را به صدور بخشنامه های متعدد در ماههای اخیر و تغییر قوانین و مقررات متهم می کنند، ورشکستگی اقتصادی رژیم را اینطور توضیح می دهد که “… اگر ما همینطور با یک بخشنامه و دستورالعمل جلو برویم، نمی توانیم با تحریم های دشمنان مقابله کنیم”! محمود بهمنی که همواره در طول سالیان گذشته در مدیریت سیستم مالی و بانکی ایران حضوری فعال داشته است، در دوران اوج بحران های اقتصادی غیرقابل حل جمهوری اسلامی به میدان آمده تا بگوید و اعتراف کند که رژیم اسلامی “بحران هر روزه” دارد اما، ترس از این اعتراف او را به هذیان گویی واداشته است! آنچنان وحشت و سرگیجگی که این وضعیت را در یک چرخش شیادانه، نشانه ثبات و پویایی نظام ارزیابی می کند و اینچنین، می خواهد دروغ های بزدلانه خود را به خورد مردم بدهد. باز هم واقعیات را تحریف و انکار کند و به ادامه چرخش این ماشین دزدی و آدمکشی یاری رساند.

رئیس کل بانک مرکزی که با خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگو می کرد، در دفاع از آشفته بازاری که در آن دیگر حرف هیچ مقامی قابل استناد و اعتماد نیست، می افزاید: “دولت و بانک مرکزی بدون هدف بخشنامه صادر نمی کنند و تغییر مقررات در جهت اصلاح و رفع موانع، گشایش کار و دور زدن و عبور از تحریم های دشمن بوده است”! محمود بهمنی که دستگاه تحت مدیریتش به “برداشت شبانه” از حساب بانک ها متهم است، سعی دارد واقعیات بسیاری را درز بگیرد و با این حال، خودش به دزدی های کلان بانک ها اشاره می کند. بانک هایی که ارز را به قیمت دولتی دریافت داشته و با قیمت بیشتری در بازار آزاد فروخته اند! “محمد علیپور” سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما می گوید “بانک مرکزی فهرست افراد حقیقی و حقوقی را که بیشتر از یک میلیون دلار ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده اند، به نمایندگان ارائه نداده است”! و “شمس الدین حسینی” وزیر اقتصاد هم این پرسش را مطرح می کند که “با اینکه در سال گذشته بانک مرکزی بیشتر از مصارف ارزی کشور، ارز به بازار عرضه کرد این سؤال مطرح می شود که این ارزها به کجا رفته است”!

مقامات نظام اسلامی که بیشتر از سی سال است زمین و زمان را دشمن خود معرفی می کنند و پایه های حکومت منحوسشان را با به اصطلاح بیگانه ستیزی و غرب ستیزی بنا گذاشته اند، باز هم می خواهند این خزعبلات سطحی و بزدلانه را با وقاحت تمام به مردم قالب کنند. می خواهند “موانع” را از سر راهشان بردارند! موانعی که نتیجه مستقیم بیشتر از سی سال تحمیل و اجرای قوانین اقتصادی ــ اجتماعی مذهبی بوده است. موانعی که مشتی آدم ارتجاعی و دزد و آدمکش با پر کردن جیب های گشادشان پیش پای مردم، کارگران، زنان و جوانان گذاشته و زندگی ها را بر باد داده اند. موانعی که یک به یک و در تمام امور مملکت، گریبان حاکمان اسلامی را گرفته و آنها را به جایی رسانده است که دیگر دارند در تمام جلسات و محافل رسمی و غیر رسمی شان به همدیگر از خطر “فتنه های آینده” و شورش های اجتماعی، “شورش گرسنگان و پابرهنگان” هشدار می دهند! می خواهند موانعی را که دیگر مانع حفظ و تداوم این رژیم هستند، از پیش پای نظام عزیزشان بردارند. این به اصطلاح مقامات می خواهند روش های به روز شده و نوینی را در جهت “گشایش در کارها” اتخاذ کنند تا شاید مردم ناراضی و خشمگین و بی باور شده به حکومت اسلامی، مردمی که خودشان دارند اعتراف می کنند  در میان جوانانش خداگریزی و مذهب گریزی افزایش یافته است، باز هم یک جوری دروغ ها و نیرنگ های شیادانه اینها را باور کنند. دارند تلاش می کنند و سراسیمه و سردرگم به دنبال راه نجاتی می گردند! می خواهند تحریم ها را دور بزنند و تباهی و فساد حکومت اسلامی را عمیق تر و روشن تر پیش روی مردم جهان قرار دهند. برای دزدی و بالا کشیدن پول مردم زحمتکش این مقامات هزار راه پیدا می کنند! و با این همه، باید گفت دیگر کمرشان شکسته است! دیگر امکان هیچ تصمیمی برای مدتی طولانی و باثبات برای این نظام ممکن نیست. دیگر حتی نمی توانند تشخیص بدهند که فردای حکومت رانی شان چه پیش خواهد آمد. حساب و کتاب همه چیز از دستشان در رفته و نظاره گر تلنبار شدن نارضایتی ها و خشم و نفرتی هستند که هر روز در میان مردم عمیق تر و روشن تر می شود!

به همین دلیل است که هر روز قوانین و مقررات خودشان را تغییر می دهند و قوانین جدید می گذرانند و اسمش را می گذارند پویایی و ثبات! به همین دلیل است که دستگیر و سرکوب و اعدام می کنند و به همدیگر نسبت به شروع دور تازه ای از ناآرامی ها ــ بویژه ــ در جریان به اصطلاح انتخابات آینده ریاست جمهوری هشدار می دهند. چرا که هر روز منتظر “فتنه” ای در گوشه ای از مملکت هستند. به همین دلایل است که می ترسند و وحشت زده اراجیف سر هم می کنند و با این حال، خود به خوبی می دانند که نظام اسلامی عزیزشان گرفتار بحران های عمیق و غیرقابل حل است. بحران هایی که مدتهاست هر روزه شده اند و در نتیجه، دستپاچگی و سراسیمگی و دغدغه هر روزه، دیگر خاصیت بارز حکومت این از گور برخاستگان تاریخ است. ویژگی آشکار رژیمی که از ترس واقعیت “انقلاب” و به خیابان ریختن مردم نسخه های موقت و روزانه می پیچد! چنین حکومتی به پایان کار نزدیک شده است!