rob-ford-

شهروند علی شریفیان: نتایج یک نظرسنجی تازه که این هفته انجام شده بازهم نشان داد که درصد قابل توجهی از مردم تورنتو از کارکرد باب فورد رضایت خاطر دارند. در این نظرسنجی ۴۴ درصد گفته اند باب فورد در زمینه بهبود امورشهری، پائین نگاه داشتن مالیات ها و عوارض املاک، اجرای وعده های خود در زمینه توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و امور دیگر موفق عمل کرده است. در مقایسه کارنامه باب فورد به لحاظ کارکردش به عنوان شهردار از ماه نوامبر سال گذشته تا نوامبر امسال در نظرسنجی هایی که در این دوره انجام شده، رضایت خاطر مردم از او بین ۳۹ تا۵۰ درصد بوده و میزان ۴۴ درصد رضایت خاطر مردم تورنتو حاکی بر آن است که تورنتویی ها در کنار انتقاد و اعتراض به رفتارهای شخصی باب فورد هنوز کار او را به عنوان شهردار تائید می کنند. در مصاحبه ای که رادیو سی بی سی با دو موافق و دو مخالف ادامه کار فورد به دلیل کارهای ناشایستش، یکی از موافقان فورد گفت که من به زندگی شخصی فورد کاری ندارم و گرچه رفتار او به عنوان شهردار تورنتو بر شهرت شهر اثر می گذارد اما کارکرد او رضایت بخش بوده است.