Farhad-Farsadi-n

ابتدا اجازه می خواهد به تعریف نارضایتی بپردازیم تا بعد مقوله بیمه را به آن اضافه نماییم.

نارضایتی از آنجا شروع می شود که انتظارات تعریف نشده  و نامشهودی بین دو یا چند نفر وجود دارد و هر یک از طرفین آنرا برای خود به نحوی تعبیر می کنند. وقتی حدود وظایف و مسئولیتها مشخص نباشد و قرار باشد کاری تحقق یابد هر شخصی به طور طبیعی از دیدگاه خاص خود و پیش فرض هایی که ممکن است اصلا درست هم نباشد آن موضوع یا منفعت تقسیم نشده یا وظیفه تحقق نیافته را تعریف می کند که ممکن است برای خود درست و برای دیگران تحریف باشد.

موضوع یاد شده عنوان جلسه ای بود که در ابتدای سال جدید برای بروکرهای خبره کانادا مطرح شد و سخنران سعی بر آن داشت که نظر همه را به این نکته مهم جلب نماید که با هر روشی که شده سعی کنیم از سوء تفاهم بپرهیزیم و در رفتار و کردار و قراردادها همواره بر اصل شفاف سازی تاکید نماییم.

سخنران که از اساتید دانشگاه بود جلسه را با این سئوال از همه شروع کرد:

بدون توجه به باورهای دینی و رفتاری چه تعداد از شما دوست دارد که به بهشت یا آن مکانی که سرشار از امکانات بی نظیر است راه پیدا نماید؟ اکثریت قریب به اتفاق دستشان را به علامت مثبت بالا بردند. در ادامه سوال دوم را مطرح کرد که حالا چه تعداد از شما می خواهد الان بمیرد؟ همه خندیدند و هیچ کسی دستش را مثل دفعه قبل بالا نبرد. او گفت خوب ببینید همه می خواهند به بهشت بروند ولی شرط ورود به آن مکان مردن و خلاص شدن از این جهان است. پس خواستن شرط لازم است ولی کافی نیست.

هدف سخنران از مطرح کردن این نمونه و مزاح با شرکت کنندگان این بود که بایستی از پیش فرض ها جدا شد و همه جوانب را برای رسیدن به مقصود و هدفی واضح تعریف کرد

هیچ کس نمی خواهد بمیرد ولی همه می خواهند به بهشت بروند!

با اجازه شما خوانندگان محترم برگردیم سر اصل مطلب و بحث این هفته بیمه. اکثر محققان و دانشمندان علوم انسانی بر این باورند که انسان به اصل امنیت و ایمنی اهمیت فراوان می دهد و همواره در تلاش است که محیط امن و راحتی را برای خود و اطرافیانش فراهم نماید، از این رو است که با روش های مختلفی به ابداع و اختراع موارد گوناگونی دست زده تا این آرامش خیال را برای خود فراهم نماید. بیمه یکی از این مکانیزمها است که سالها است در کنار خانواده ها و تجار و صاحبان مشاغل مختلف سعی بر توازن مالی نموده تا مردم جامعه بتوانند ضمن مشارکت در صندوق مشترک در صورت تحقق ریسک و بروز خسارت از منافع پس انداز شده در آن صندوق استفاده کنند. حالا دلیل نارضایتی چیست؟

آخرین تحقیقاتی که به عمل آمده نشان داده است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا از مفاد بیمه نامه خود مطلع نیستند و باورهایی دارند که درست نیست و متاسفانه در زمانی از نادرست یا ناکافی بودن آن مطلع می شوند که خسارتی تحقق یافته و شرکت بیمه آن مورد را خارج از تعهداتش عنوان می کند.

از جانب دیگر قراردادهای بیمه دارای پیچیدگی های حقوقی است که درکش برای همه آسان نیست و این مطلب کاملا طبیعی است چرا که هر کس حرفه و تخصص خود را دنبال می کند. مسایل کاری یک مهندس همان قدر برای یک پزشک پیچیده است که شرح یک عمل جراحی برای یک فضانورد که از درجه هوشی و رفتاری بالایی بهره مند است. پس نیاز است که همواره در جهت شفاف سازی حرکت کرد تا درجه انتظارات طرفین قراردادها معلوم و مشخص باشد. در این شرایط وجود بروکر بیمه می تواند تسهیل کننده باشد و در شفاف تر کردن قراردادهای بیمه بسیار موثر است. در ثانی نه تنها هیچ گونه هزینه اضافی به شما تحمیل نمی شود بلکه نشان داده است که در نهایت منافع مالی شما حفظ خواهد شد.

 * فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com