paltak-cاین صفحه به فدائیان خلق ایران(اکثریت) اختصاص دارد

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) – آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه جولای را به بحث ” رفرم ، تحول یا انقلاب” اختصاص داده است. این برنامه در روز یکشنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۴ در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و کانادا ، ۱۱ صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا و ۸ شب به وقت اروپای مرکزی و۱۰:۳۰ شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه ،خانم ملیحه محمدی (تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار)، آقای رضا علیجانی(فعال سیاسی) و بهروز خلیق (مسئول هیئت سیاسی- اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت) اند که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت میشود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر میتوانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-
Asia and Pacific – iran-iran FadAiyan aksaryat

گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی