شهروند- علی شریفیان: دیپان بودلاکوتی در اکتبر سال ۱۹۸۹ در اتاوا به دنیا آمده است. او شناسنامه کانادایی دارد و پاسپورت کانادا را هم گرفته است. چهارسال پیش به یکباره دولت کانادا به این مرد خبر داده که او به طور اتوماتیک به دلیل اینکه در خاک کانادا به دنیا آمده، کانادایی به حساب نمی آید. دیپان تلاش می کند این تصمیم دولت کانادا را در دادگستری به چالش بکشد که موفقیتی کسب نمی کند. وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا می گوید پدر و مادر دیپان در زمانی که در اتاوا به دنیا آمده، برای یک دیپلمات هندی، کمیسر عالی هند کار می کرده اند. این مرد که والدینش هندی تبارند سه سال پیش متهم به داشتن مواد مخدر و سلاح گرم غیر قانونی می شود. به همین اتهامات محکوم و پس از اینکه دوران محکومیتش را در زندان گذرانده در سال ۲۰۱۲ در اختیار آژانس مرز داری قرار گرفته است. آژانس به او دستور داده که خاک کانادا را ترک کند. دیپان با گرفتن وکیل تا چندی پیش اخراج خود را به تاخیر انداخته بوده است. اکنون یک قاضی دادگاه فدرال فرجام خواهی او را نپذیرفته و این مرد زاده کانادا در آستانه اخراج از کانادا قرار گرفته Deepan-Budlakotiاست.

از سوی دیگر هند هم حاضر به پذیرش دیپان بودلاکوتی ۲۵ ساله به عنوان شهروند خود نیست و در نتیجه وی اکنون یک فرد بی وطن است. نکته اینکه با وجود اینکه دیپان بودلاکوتی بر اساس قانون نانوشته و هنوز تصویب نشده «بازبینی کسب شهروندی از طریق تولد» تابعیت کانادایی اش لغو نشده، اما عملا این اصل سبب اخراجش از کاناداست.

باور حمید، وکیل بودلاکوتی می گوید این شرم آور است که کانادا شهروند خود را به فردی بی وطن تبدیل کرده است و بودلاکوتی می گوید قصد دارد از رای اخراج خود فرجام خواهی کند. قاضی و دادستان دادگاهی که به پرونده این مرد رسیدگی کرده اند، هیچکدام به سوء پیشینه او و یا بازبینی کسب شهروندی از طریق تولد اشاره نکرده اند.