شهروند- علی شریفیان: ساعت سه بعدازظهر جمعه هفته گذشته به دلایلی که هنوز معلوم نشده بر اثر آتش سوزی در طبقه پنجم یک ساختمان که ساکنان آن را سالمندان تشکیل می دادند سه نفر جان خود را از دست دادند و پانزده نفر هم بر اثر جراحات وارده به بیمارستان اعزام شدند.

جیم جوزف، فرمانده ماموران آتش نشانی به خبرنگاران گفت که ساختمان محل زندگی بازنشستگان نیست اما عمدتا محل اقامت سالمندان بوده و آنگونه که اطلاعات به دست آمده نشان می دهد از سال ۲۰۱۳ به اینسو بازرسی های ایمنی نشده بوده استseniors-fire.

جیم جوزف در مورد علت آتش سوزی گفت هنوز به درستی نمی دانیم اما علت گسترش آتش مبل و اثاثیه ای بوده که در یکی از راهروهای طبقه پنجم قرار داشته است.

صبح روز شنبه جان توری از این ساختمان بازدید به عمل آورد و بر اساس مشاهدات خود گفت به نظر می رسد دود زیاد باعث جان باختن و صدمه دیدن ساکنان ساختمان شده و آتش صدمات زیادی وارد نکرده است.

ماموران آتش نشانی مشغول انجام تحقیقات لازم برای روشن کردن دلایل حریق هستند.