* آیا می دانستید که در سال ۱۸۰۰ میلادی زنان در پاریس، برای پوشیدن شلوار (پوشش مردانه) باید اجازۀ مخصوص می گرفتند؟

* آیا می دانستید که در سال های ۱۹۰۹ و ۱۹۱۲، دو بخشنامه زنانی را که دوچرخه یا اسب سوار می شدند مجاز به پوشیدن شلوار کرد؟ آیا می دانستید که این قانون که به دست فراموشی سپرده شده بود، بالاخره در سال ۲۰۱۳ رسماً به دلیل نقض اصل برابری مرد و زن الغا شد؟Womens-Day

* آیا می دانستید که پس از انقلاب فرانسه در قانون مدنی این کشور ـ مورخ ۱۸۰۴ـ زنان از حق تحصیل در دبیرستان و دانشگاه محروم شدند؟ آیا می دانستید که در همین قانون، زنان از حق امضای قرارداد و مدیریت بر اموالشان محروم شدند؟ آیا می دانستید که این قانون زنان را از کلیۀ حقوق سیاسی محروم کرد؟

* آیا می دانستید که در فرانسه تا سال ۱۹۳۸ زن از نظر مدنی تحت قیمومت شوهر بود؟ آیا می دانستید که تا سال ۱۹۳۸ زن در فرانسه حق نداشت بدون اجازۀ همسرش در دانشگاه نام نویسی کند؟ آیا می دانستید که در سال ۱۹۳۸، در فرانسه، زن برای کار کردن به اجازۀ شوهرش احتیاج داشت؟

* آیا می دانستید که تا سال ۱۹۴۵ زنان در فرانسه حق رأی نداشتند؟ آیا می دانستید که اصل برابری حقوق زن و مرد تا سال ۱۹۴۶ در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته نشده بود؟

* آیا می دانستید که تا سال ۱۹۶۵ زن شوهردار در فرانسه از حق مدیریت بر اموال خود محروم بود و بدون اجازۀ شوهر نمی توانست برای خود حساب بانکی باز کند؟

* آیا می دانستید در قوانین کیفری فرانسه تا سال ۱۹۹۰، تعرض جنسی شوهر به همسرش تجاوز محسوب نمی شد و جرم نبود؟

این که برابری حقوق زن و مرد یک پدیدۀ فرهنگی غربی است اسطوره ایست دروغین و شاهد آن هم مبارزات بی وقفۀ زنان در غرب برای رفع تبعیض و اعمال حقوق طبیعیشان است.

زنان ایران برای کسب حقوق مساوی با همان معضلات فرهنگی و دینی روبرو هستند که زنان غربی در دو قرن اخیر با آن روبرو بوده اند و با آن جنگیده اند، و فرهنگ و خرافات مذهبی وابسته به آن را اصلاح کرده اند.

منبع: بنیاد برومند