شهروند ـ بر اساس گزارشی که توسط دانشگاه تورنتو به تازگی منتشر شده است سه چهارم خانواده های ساکن تورنتو توانایی پرداخت شهریه مهد کودک را ندارند و اگر اقدامی در این زمینه انجام نگیرد اضافه کردن فضاهای بیشتر برای ایجاد مهدکودک بی فایده است. خانواده های طبقه ی متوسط نمی توانند از این سرویس استفاده کنند، زیرا درآمد آنها از مقداری که بر اساس آن واجد شرایط سوبسید دولتی می شوند بیشتر است، اما از مقداری که باید بر اساس آن توان پرداخت داشته باشند کمتر می باشد، هزینه ای که سالیانه ۲۰۰۰۰ دلار برآورد می شود.daycare

بنابر این گزارش، بدون بیشتر کردن سوبسید دولتی و کم کردن شهریه های مهد کودک اضافه کردن مهدکودک و مجوز تأسیس آن امری بی فایده است. مهدکودک با کیفیت بالا نه تنها در رشد و تربیت کودکان نقش بسیار مهمی دارد، بلکه باعث می شود که خانواده ها بتوانند به راحتی شغل تمام وقت خود را داشته باشند و میتوان از این طریق میزان فقر را در خانواده ها کاهش داد.