شهروند ـ یک گروه فعال محیط زیست ادعا می کند که معدن متعلق به  De  Beers در شمال انتاریو به مدت ۷ سال گزارش های لازم را در زمینه ی میزان وجود جیوه و متیل جیوه در آب های اطراف معدن در شمال انتاریو ارائه نکرده است. اما در مقابل  De Beers می گوید که این ادعا وارد نیست. الماس استخراج شده از  معدن ویکتور که متعلق به گروه De Beers است از لحاظ رنگ و کیفیت یکی از بهترین ها در جهان است.

debeers

فعالان محیط زیست می گویند که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ این گروه گزارش های حاکی از میزان وجود جیوه و متیل جیوه را به درستی ارائه نکرده است. معدن به طور مستقیم مسئول وارد کردن جیوه به آب های سطحی نیست، اما فعالیت هایی که برای استخراج الماس انجام می شود باعث تحریک جیوه و تبدیل آن به متیل جیوه است که می تواند به انسان ها و ماهی ها صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

معدن ویکتوریا تا ۴ سال دیگر به انتهای عمر استخراجش  نزدیک می شود و De Beers در تلاش است تا مدت استخراج از این معدن را تمدید کند.