می دانیم صدها زن و مرد هنرمند، نویسنده، روزنامه نگار و فعال مدنی در زندان های ایران اسیر هستند. از شرایط غیر انسانی رفتار با زندانیان در ایران با خبر هستیم. اخبار مقاومت زندانیان و خانواده های آنها را می شنویم و می خوانیم، اما کمتر خبر از همبستگی با زندانیان داریم، مگر در موارد استثنایی پر از سروصدا که شعله هیجان “حقوق بشر” آن عمری منتخب و کوتاه دارد. توجه به دستگیری، شکنجه و اعدام در ایران، روندی رو به گسترش، کمتر به مبارزه ی اجتماعی گسترده بین المللی تبدیل شده است. زندانیان سابق و خانواده هایشان، مخصوصا زندانیان دهه ی ۱۳۶۰، کماکان پرچم دار جنبش عدالت خواهانه هستند. از این رو حرکت مبتکرانه و موثر همبستگی فلسطین با زندانیان ایران در این دوران سردرگمی و گسترش ضدیت با “بشر” و “حق”، نیرو و امید تازه ای به ما می دهد.

پروژه ی شناخته شده ی “تصویری کردن فلسطین”(Visualizing Palestine)  اخیرا نام آرش صادقی را به کمپین “اطلاعات گرافیک” خود اضافه کرده است. “تصویری کردن فلسطین” پروژه ای است که از سال ۲۰۱۲ به منظور اطلاع رسانی در مورد اعتصاب غذای ۶۶ روزه قادر عدنان، زندانی فلسطینی در اسرائیل شروع شد. این پروژه یک کار گروهی و غیر انتفاعی است که از داده ها، تکنولوژی و طراحی استفاده می کند تا اشغال فلسطین و خشونت اسرائیل را به تصویر بکشد و اطلاعات پیچیده را در اختیار همگان قرار دهد.

“تصویری کردن فلسطین”، آرش صادقی، دانشجو و فعال سیاسی، را در کنار زندانیان فلسطینی، افریقای جنوبی و مقاومت گرانی چون بابی سندز و لیلا سوئیف مصری به تصویر کشیده است.

این همبستگی پیامی مهم و بجاست و در زمانی صورت گرفته که بیش از هر وقت دیگر جهان نیاز به همبستگی گسترده برای مقاومت علیه ستم و سرکوب دارد.