دنیال تامِت متولد انگلستان است و تمام کودکى از حملات پیاپى صرع رنج مى برده. هنوز خجالتى و ساکت است و در سال هاى مدرسه اغلب مورد تمسخر همکلاسى هایش قرار مى گرفته. زنگ هاى تفریح به حیاط مدرسه مى رفته و به جاى بازى با بچه ها، برگ هاى درخت ها را مى شمرده. دنیال تمِت مبتلا به اُتیسم است؛ فردى با توانایى ذهنى غیرطبیعى. او امروز یکی از صد دانشمند پیشرو در قرن حاضر به حساب مى آید.

تمِت نابغه ریاضى است، اما نه آن ریاضى که جهان مى شناسد. اعداد در ذهن او رنگ، بافت، شخصیت، بو، صدا و احساس دارند. او یکى از ٢۶ نابغه ریاضى جهان است که چیزى را محاسبه نمى کند، در لحظه به جواب مى رسد. به عنوان مثال در ذهن او، عدد ٢ سیال و متحرک است و عدد ۵، برخورد صاعقه است. وقتى اعداد در هم ضرب مى شوند، او اشکالى می بیند که تغییر مى کنند و شکل سوم پدیدار مى شود. دانشمندان با بررسى توانایى هاى او دریافته اند که تجربه رنگ در سیستم مغز انسان به صورت نهفته وجود ندارد، بلکه نتیجه ساخت و ساز پیچیده معنا در مغز است که شامل درک، زبان، حافظه و احساسات است.

طبق آمار ده درصد از افراد اُتیستیک نبوغ و توانایى هاى خارق العاده دارند، در حالى که این آمار در میان مردم عادى یک درصد است. چراى آن را کسی نمى داند و امروز دانشمندان امیدوارند که با تحقیق روى ذهن اسرار آمیز دنیال تمت به جواب این سئوال دست یابند.

دنیال تمت بارها و بارها توسط محققان مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. او توضیحى براى چگونگى توانایى هایش ندارد. او فقط آنچه را در ذهنش شکل مى گیرد توصیف مى کند.

او به سادگى رکورد اروپایى از حفظ خواندن اعداد کسرى عدد پى را با ٢٢۵١۴ رقم در پنج ساعت و نه دقیقه شکسته است.

او همچنین به زبان هاى انگلیسى، فنلاندى، فرانسه، آلمانى، لیتوانیایی، اسپرانتو، اسپانیایى، رومانیایى و ایسلندى تسلط کامل دارد و همه آنها را ظرف چند روز آموخته است و علاوه بر آن مسلط به زبانى است که زبان ابداعى خود اوست.

دنیال تمت کتاب هاى زیادى نوشته است. یکى از پر فروش ترین هاى کتاب هاى او “Born on a blue day” نام دارد.